DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kanser Biyolojisi ve Genetiği BİO   609 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüsnü Ümit LÜLEYAP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kanseri tanımlayabilmek, hücre döngüsü ile ilşkisini, gelişimini, etkili mekanizma genler ile yolakları bilmek ve tanımlayabilmek
Dersin İçeriği
Kanser giriş, Hücre döngüsü ve kanser, Kanserin gelişimi, Kanser yolakları I, Kanser yolakları II, Onkogenler, Tümör süpresör genler, Kanserde tamir mekanizmaları, Epigenetik I, Epigenetik II, İnvazyon ve Metastaz I, İnvazyon ve Metastaz II, Apopitoz, Hücre yaşlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kanseri kendi ifdesi ile tanımlama ve hücre döngüsü ile ilişkilendirebilmeli
2) Kanserin gelişimini tanımlabilmeli, Hücre tamir mekanizmaları ile ilişkilendirmeli
3) Epigenetik mekanizmaları kanserle ilişkilendirebilmeli
4) İnvazyon ve metastaz mekanizmalarını tanımlayabilmeli
5) Apoptoz ve hücre yaşlanması mekanizmalarındaki bozuklukları kanserle ilişkilendirebilmeli
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Klinik Bilimler tarafından istenen Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik analizleri yapabilmek ve yorumlayabilmek
X
2
Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak
X
3
Moleküler Hücre Biyolojisi bilgisine sahip olmak
X
4
Floresan in-situ hibridizasyon (FISH) tekniğini uygulayabilmek
X
5
Her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapabilmek
X
6
Her türlü dokudan (kan, amniyon sıvısı, koryonik villüs biyopsisi) hücre kültürü yapabilmek
X
7
İnsan kromozomlarını ayrı ayrı tanıyarak sitogenetik analizleri yapabilmek
X
8
QF-PCR yapabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek
X
9
Tıp Fakültelerinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olmak
X
10
Kendi başına bir araştırma projesini yazıp uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmak
X
11
Araştırma sonunda elde ettiği bilgileri toparlayarak kendi başına bir makaleyi yazabilmek
X
12
Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin laboratuvar derslerini organize edebilmek
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kanser giriş Slayt hazırlama
2 Hücre döngüsü ve kanser Slayt hazırlama
3 Kanserin gelişimi Slayt hazırlama
4 Kanser yolakları I Slayt hazırlama
5 Kanser yolakları II Slayt hazırlama
6 Onkogenler Slayt hazırlama
7 Tümör süpresör genler Slayt hazırlama
8 Ara Sınav Çoktan seçmeli soru hazırlama
9 Kanserde tamir mekanizmaları Slayt hazırlama
10 Epigenetik I Slayt hazırlama
11 Epigenetik II Slayt hazırlama
12 İnvazyon ve Metastaz I Slayt hazırlama
13 İnvazyon ve Metastaz II Slayt hazırlama
14 Apopitoz Slayt hazırlama
15 Hücre yaşlanması Slayt hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan seçmeli soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar