DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hücresel Enerji ve Metabolizma BİO   606 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Bertan YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevreye genel bakış, Ekoloji ve ekolojik kavramlar, Ekosistemlerde enerji akışı, Ekosistemler ve çevre değişikliği, Doğada maddelerin çevrimi, Çevre kirlenmesi, Su ve hava kirliliği, Dünyanın büyük ekosistemleri, yiyecek rezervuarları ve açlık, Populasyonlarda büyüme ve düzenlenme, İnsan populasyonlarının büyüme ve kontrolü, Populasyonlar arası iletişimi anlama ve kendi ifadeleri ile açıklama.
Dersin İçeriği
Ekoloji ve ekolojik kavramlar, Ekosistemlerde enerji akışı, Ekosistemler ve çevre değişikliği, Doğadaki maddelerin çevrimi, Çevre kirlenmesi, Su ve hava kirliliği, Dünyanın büyük ekosistemleri, Yiyecek rezervuarları ve açlığı, Populasyonlarda büyüme ve düzenlenme, İnsan populasyonlarının büyüme ve kontrolü ve Populasyonlar arası iletişim.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tıp Fakültesinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olmalı
2) Klinik Bilimler tarafından istenilen Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik analizleri yapabilecek ve yorumlayacak bilgiye sahip olmalı
3) Kendi başına bir araştırma projesini yazıp uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmalı
4) Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerinin laboratuvarlarını yaptırabilme
5) Her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapabilmeli
6) Her türlü dokudan (kan, amniyon sıvısı koryonik villüs biyopsisi)hücre kültürü yapabilmeli
7) İnsan kromozomlarını ayrı ayrı tanıyarak sitogenetik analizleri yapılabilmeli
8) Moleküler analizlerden QF PCR yapabilmeli ve sonuçları yorumlayabilmeli
9) Floresan insitu hibridizasyon (FISH) tekniğini bilip uygulayabilmeli
10) Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmalı
11) Moleküler hücre biyolojisi bilgisine sahip olmalı
12) Araştırma konusunda elde ettiği bilgileri toparlayarak kendi başına bir makaleyi yazabilmeli ve yayınlatmalı
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Klinik Bilimler tarafından istenen Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik analizleri yapabilmek ve yorumlayabilmek
2
Genetik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak
3
Moleküler Hücre Biyolojisi bilgisine sahip olmak
4
Floresan in-situ hibridizasyon (FISH) tekniğini uygulayabilmek
5
Her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapabilmek
6
Her türlü dokudan (kan, amniyon sıvısı, koryonik villüs biyopsisi) hücre kültürü yapabilmek
7
İnsan kromozomlarını ayrı ayrı tanıyarak sitogenetik analizleri yapabilmek
8
QF-PCR yapabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek
9
Tıp Fakültelerinde okutulan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derslerini anlatacak bilgi ve beceriye sahip olmak
10
Kendi başına bir araştırma projesini yazıp uygulayabilecek bilgi birikimine sahip olmak
11
Araştırma sonunda elde ettiği bilgileri toparlayarak kendi başına bir makaleyi yazabilmek
12
Lisans düzeyinde Tıbbi Biyoloji ve Genetik derslerinin laboratuvar derslerini organize edebilmek

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevreye genel bakışı kendi ifadeleri ile açıklama Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Ekoloji ve ekolojik kavramları listelemek Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Ekosistemlerde enerji akışını anlatmak Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Ekosistemler ve çevre değişikliğini tanımlamak Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Doğada maddelerin çevrimini hatırlamak Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Çevre kirlenmesini tanımlamak Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Su ve hava kirliliğini anlatmak Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Dünyanın büyük ekosistemlerini listelemek Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Dünyanın büyük ekosistemlerini listelemek Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Yiyecek rezervuarları ve açlığı tanımlamak Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Populasyonlarda büyüme ve düzenlenmeyi açıklamak Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 İnsan populasyonlarının büyüme ve kontrolünü ve Populasyonlar arası iletişimi açıklamak Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 İnsan populasyonlarının büyüme ve kontrolünü ve Populasyonlar arası iletişimi açıklamak Okunacak sayfalar, incelenecek web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Konuların tekrarı ve tartışma Ödevlerin ve örnek soruların tartışılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar