Program Hakkında Bilgi

Diş Hekimliği Programı; ilk iki yıl ağırlıklı olarak verilen temel tıp derslerinin yanı sıra, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Diş Anatomisi ve Fizyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Ağız Diş Çene Radyolojisi, Pedodonti, Orttodonti, Periodontoloji, Klinik Tıp Bilimleri ve Tıbbi Etik derslerini ve eğitimini içermektedir. Diş Hekimliği ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları kapsayan beş yıllık bir eğitimdir. İlk 3 yıl oldukça modern ve donanımlı olan preklinik, temel tıp bilimleri ve simülasyon laboratuvarları sayesinde güçlü bir klinik öncesi eğitim verilmekte olup, 4 ve 5. sınıflarda klinik eğitimi yeterli sayıda ünitin bulunduğu kliniklerde her öğrenciye 1 ünit verilecek şekilde zengin fiziki şartlarda verilmektedir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

Programın Süresi

Programın Özellikleri ve Tanımı

Teorik ve uygulamalı bilgilerin bütünleştirilerek, ağız, dişler ve çevre dokuların korunmasını ve tedavi edilmesini sağlayan diş hekimleri yetiştirilir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.