Amaçlar

Tarım Ekonomisi Bölümü, ekonomi genelinde ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vererek ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman elemanları yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır.

Hedefler

Bölümümüz ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve yaratıcı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri ile ülke tarım politikasının oluşturulmasında etkili, toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınan ve paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Bölümün temel hedefleri şunlardır: 1) Tarımsal kaynakların rasyonel kullanımı, yönetimi ve tarımsal sorunların çözümü için değişen yapı ve koşullara göre eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri düzenleyerek çağdaş ve analitik düşünen bireyler yetiştirmek, 2) alanında bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlamak ve 3) sahip olduğu bilgileri uygulama alanına aktarmaktır.