Program Hakkında Bilgi

Ziraat Fakültesi öğrencilerine tarımın ekonomik yönüyle ilgili dersleri vermek amacıyla 1969 yılında kurulan Tarım Ekonomisi Bölümü belirli bir süre diğer bölümlere bağlı olarak faaliyetini sürdürmüş ve 1979 yılı başlarında ilk öğretim üyelerini yetiştirerek bağımsız bir bölüm haline dönüşmüştür. Bunun ardından 1981-1982 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölüm "Tarım İşletmeciliği" ve "Tarım Politikası ve Tarımsal Yayım" adlı iki anabilim dalından oluşmaktadır. Tarım İşletmeciliği anabilim dalı tarımsal pazarlama, tarımsal üretim ekonomisi, tarım işletmeciliği, tarımsal finansman gibi konulara, Tarım Politikası ve Tarımsal Yayım anabilim dalı ise tarım politikası ve tarımsal yayım konularına yönelik araştırmalar yapmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal kaynakların rasyonel kullanımı, yönetimi ve tarımsal sorunların çözümü için değişen yapı ve koşullara göre eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri düzenlemektedir.
Program ISCED Kodu

0888
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 YIL
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tarım Ekonomisi Bölümü, ekonomi genelinde ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vererek ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman elemanları yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır. Bölümün bu amaçla yoğunlaştığı temel konular aşağıdaki gibi özetlenebilir: Tarımsal bilim dallarının üretimle ilgili olarak ortaya koymuş oldukları teknik sonuçların tarımsal işletmelerde karlı bir şekilde nerede, ne zaman ve nasıl uygulanacağını bildirme, Üreticilerin bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili olarak pazarlamanın her aşamasında karşılaştıkları sorunları belirleyerek çözümü için her düzeyde önerilerde bulunma, Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak politikalar ve uygulama sonuçları konusunda karar vericilere bilimsel veri sağlama, Tarımdaki yeniliklerin üreticilere ulaştırılmasında sorunları ve çözüm olanaklarını araştırma, Ekonomik kalkınmada sosyal yapıların rolünü, önemini ve geliştirilmesi olanaklarını araştırma.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.