Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Ziraat Mühendisi diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

lisans mezunu Ziraat Mühendisi