Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Akışkanlar Mekaniği
(TMT231)
4 - - - - - - - - - 2 2 - -
Araştırma Deneme Metotları
(TMT411)
2 - - 2 - - - 4 2 - - 4 3 2
Bahçe Bitkileri
(ZFS216)
- - - - - - - - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Makine Tasarımı
(TMT229)
4 - 2 4 - - 1 - 3 3 4 5 5 3
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
(TMT138)
2 - 2 1 - - 3 - 2 - 2 2 3 3
Bilgisayar Programlama Dili
(TMT333)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - -
Bilişim Teknolojileri
(TMT130)
1 - - 2 - - 1 - - 2 - 4 4 1
Bitki Koruma
(ZFS222)
- - - - - - - - - - - - - -
Bitki Koruma Makinaları
(TMT327)
2 - 2 - 4 1 2 3 - - 2 2 1 -
Biyolojik Malzeme Bilgisi
(TMT329)
4 2 4 2 2 - 2 - 4 - 4 4 - -
Coğrafi Bilgi Sistemleri
(TMT443)
2 - - 2 - - - 1 1 - - 1 4 2
Depolama Tekniği
(TMT419)
2 - 2 5 3 5 3 2 2 - 2 5 1 -
Dijital Tarım
(TMT451)
5 - - 4 - - - - 3 - 2 5 4 -
Ekim Dikim Gübreleme Makinaları
(TMT336)
2 - - - 1 1 1 - - - 1 - - -
Endüstriyel Ergonomi
(TMT441)
3 - - 3 - - - - 3 - - - - 3
Enerji Dönüşüm Sistemleri
(TMT246)
2 3 1 4 2 3 3 4 2 4 3 4 2 1
Genel Ekonomi
(ZFS219)
2 - - - - - - - 1 1 - - - -
Genel Kimya
(TMT127)
2 2 2 1 2 3 1 - 2 2 1 1 1 2
Genel Zootekni
(ZFS226)
- - - 1 1 2 2 2 1 - 2 1 1 1
Gıda İşleme Makinaları
(TMT331)
5 2 4 4 1 - - 4 2 1 4 - - -
Girişimcilik
(TMT233)
3 3 2 5 1 3 2 2 4 4 2 4 2 4
Hasat ve Harman Makinaları
(TMT330)
3 1 2 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4
Hayvancılıkta Mekanizasyon
(TMT334)
3 2 1 - - - - - - - - - - -
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
(TMT326)
4 1 3 3 1 - 2 - 4 3 3 4 4 4
İmalat Yöntemleri
(TMT321)
1 - 4 - - - 2 - - 2 - 3 1 4
İstatistik
(TMT136)
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
İş Sağlığı ve Güvenliği 1
(ISG301)
3 - - 1 - - 1 - - - - - - -
İş Sağlığı ve Güvenliği 2
(ISG302)
3 - - 1 - - 1 - - - - - - -
İşyeri Eğitimi
(TMT406)
1 - 1 2 1 - - - - 1 3 1 - -
Kalite Kontrol ve Standartizasyon
(TMT407)
- - - 1 - - 3 - 1 - - - - -
Kariyer Planlama
(TMT240)
4 1 3 4 2 3 1 1 4 4 4 4 2 5
Kontrol ve Otomasyon
(TMT324)
5 - - - - 3 1 - - - 2 5 3 3
Makina Emniyeti ve Risk Analizi
(TMT405)
2 - - 1 - - 4 3 1 - 1 2 - 1
Makine Malzeme Bilgisi
(TMT238)
3 - 4 - 1 - 1 1 - - 2 2 - 1
Makine Elemanları
(TMT325)
4 - 4 2 1 - 3 - 3 - 4 3 - 1
Matematik 1
(TMT123)
2 - - - - 1 - - - - 3 2 2 -
Matematik II
(TMT132)
5 - - - - - - - - - 2 2 - -
Mekanizma Tekniği
(TMT236)
4 - 2 2 - - 1 - 3 3 3 3 3 1
Meliorasyon Makinaları
(TMT338)
3 - - - 2 - - - - - 2 - - -
Mukavemet
(TMT242)
5 - 4 1 - - - 2 4 - 4 2 - -
Mühendislik Biyolojisi
(TMT125)
3 1 - 3 - - 2 3 4 1 2 3 1 3
Mühendislik Ekonomisi
(TMT429)
4 - - 3 - 3 - - 2 - - - - 3
Mühendislik Fiziği II
(TMT134)
2 - - 3 1 - - - 3 - 1 4 3 2
Mühendislik Fiziği-I
(TMT129)
4 - - 1 - - - - - - - 2 - -
Mühendislik Matematiği
(TMT241)
2 - 2 2 4 1 - 1 3 1 2 2 3 2
Mühendislik Mekaniği
(TMT237)
5 - 1 - - - - - 3 - 5 - - -
Ölçme Bilgisi
(ZFS218)
2 - - - - - - - 2 - 2 - - -
Ölçme ve Veri Değerlendirme
(TMT239)
4 - - 3 2 - - 2 1 1 2 4 3 2
Satış ve Pazarlama
(ZMS473)
- - 4 - - - - - - 4 - 1 - 4
Sera İklimlendirme Teknolojileri
(TMT409)
5 5 4 3 2 2 2 2 3 1 2 4 3 3
Sulama Makinaları ve Teknolojileri
(TMT328)
1 - 2 - 3 1 - 2 1 - 2 2 1 1
Sulama ve Drenaj
(ZFS224)
2 - - - - - - - 2 - 2 - - -
Sürdürülebilir Tarım
(TMT445)
2 3 - - - 3 - - - - 2 - - -
Tarım Mak. ve Tekn. Mühendisliğine Giriş
(TMT131)
4 3 2 3 5 3 3 3 - 3 4 3 - 3
Tarım Makinalarında Projelendirme
(TMT449)
3 - 5 - 5 - 1 3 4 2 4 4 5 1
Tarım Traktörleri
(TMT335)
5 5 3 5 5 4 3 4 5 3 4 2 4 -
Tarım ve Çevre
(TMT439)
2 3 - 2 - 1 1 - 1 - 1 - - -
Tarımda İnsansız Hava Aracı Teknolojisi
(TMT435)
3 - - 1 - - 2 1 - - 4 5 3 2
Tarımsal Atık Değerlendirme Teknolojisi
(TMT453)
- 4 - - - - - - 5 - 5 5 - -
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
(ZMS471)
1 - - 1 - - 1 - 2 - - - - 1
Tarla Bitkileri
(ZFS217)
3 3 1 3 3 3 - - 3 2 - - - 3
Tarla Tarımı Mekanizasyonu
(TMT235)
2 2 - 2 4 3 - - 4 - - - - 2
Taşıma ve İletim Tekniği
(TMT323)
1 - 1 1 - - 4 - 1 - 1 - - 2
Termodinamik
(TMT244)
5 2 - - - - - - 2 - - - - -
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(ZFS215)
3 1 - - - - - 1 - - 1 - - -
Toprak Gübre Bitki Analizleri
(ZFS220)
- - - - - - - - 1 - - - - -
Toprak İşleme Makinaları
(TMT315)
2 - - - 2 2 2 1 - - 3 - - -
Ürün İşleme Teknolojileri
(TMT332)
4 2 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3
Yaş Sebze Meyve Sınıflandırma Teknolojisi
(TMT421)
4 - 4 4 - 3 4 3 - - 3 - - -
İlişkili ders sayısı / 69 62 23 33 44 30 26 37 28 45 24 48 43 30 36
İlişki ağırlığı 183538410669627566113551251288085
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir