Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. HÜSEYİN ERTEN

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Doç. Dr. Türkan Keçeli MUTLU