Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TBP 119 İngilizce I Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
TBP 123 Toprak Bilimi Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 125 Botanik 1 Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
TBP 127 Fizik Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 129 Kimya Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 131 Matematik Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 133 Jeoloji Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 135 Genel Ekonomi Zorunlu Türkçe 2 2 3
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu Türkçe 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TBP 112 Tarımsal Ekoloji Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 120 İngilizce 2 Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
TBP 126 Botanik 2 Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
TBP 130 Genetik Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 132 Bitki Biyokimyası Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 134 İklim Bilgisi Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 136 Ölçme Bilgisi Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
TBP 138 İstatistik Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu Türkçe 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
MU 201 Mesleki Uygulama Zorunlu Türkçe 0+4 2 2
TBP 201 Çiftlik Yönetimi Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 203 Bitki Fizyolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 4
TBP 205 Meyve Bağ Yetiştiriciliği Zorunlu Türkçe 2 2 4
TBP 207 Genel Zootekni Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 209 Tarımsal Mekanizasyon Zorunlu Türkçe 2 2 3
TBP 211 Entomoloji Zorunlu Türkçe 2 2 4
TBP 213 Bitki Biyoteknolojisine Giriş Zorunlu Türkçe 2 2 4
TBP 215 Tarım ve Çevre Zorunlu Türkçe 2 2 3
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
MU 202 Mesleki Uygulama Zorunlu Türkçe 0+4 2 2
TBP 202 Bitkisel Üretim Sis. ve Organik Tarım Zorunlu Türkçe 2 2 4
TBP 204 Sulama ve Drenaj Zorunlu Türkçe 2 2 4
TBP 206 Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu Türkçe 2 2 4
TBP 210 Bitki Islahına Giriş Zorunlu Türkçe 2 2 4
TBP 212 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik Zorunlu Türkçe 2 2 4
TBP 214 Fitopatoloji Zorunlu Türkçe 2 2 4
TBP 216 Toprak Verimliliği Zorunlu Türkçe 2 2 4
AKTS kredisi toplamı : 305. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TBP 301 Çayır Mera Amenajmanı Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
TBP 305 Tarla Bitkilerinde Ürün Fiz. Zorunlu Türkçe 1+2 2 2
TBP 307 Tohumluk Kontrol ve Sert. Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
TBP 333 Staj Zorunlu Türkçe 0+4 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 6 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 7 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 31 *

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBP 359 Turunçgiller Türkçe 2 2 3
BBT 311 Bitki Besleme Türkçe 2 2 3
TBP 351 Tarla Denemel. Pl. ve Değ. Türkçe 2 2 4
TBP 353 Çim Bitkileri Yet. Tek. Türkçe 2 2 4
TBP 355 Bitkisel Gen Kaynakları Türkçe 2 2 3
TBP 357 Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı Türkçe 2 2 3
TBP 359 Yabancı Otlar ve Mücadelesi Türkçe 2 2 3
TEP 339 Kırsal Kalkınma Türkçe 2 2 36. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TBP 302 Çayır Mera Islahı Zorunlu Türkçe 2 2 2
TBP 334 Staj Zorunlu Türkçe 0+4 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 6 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 7 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 8 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 9 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 31 *

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBP 354 Örtüaltı Yetiştiriciliği Türkçe 2 2 3
BBP 386 Budama Tekniği Türkçe 1+2 2 3
TBP 350 Tarla Bitkilerinde Tohumculuk Türkçe 2 2 4
TBP 352 Genetik Mühendisliği ve Biyogenetik Türkçe 2 2 4
TBP 354 Doku Kültürü Teknikleri Türkçe 2 2 4
TBP 356 Tarla Bitkileri Hast. ve Mücadele Türkçe 2 2 4
TBP 358 Tarla Bitkileri Zararlıları ve Mücadele Türkçe 2 2 4
TBP 360 Tarla Ürünleri Tek. Türkçe 2 2 4
TBP 362 Alternatif Yem Bitkileri Türkçe 2 2 4
ZFS 302 Gıda Ürünleri Pazarlama Türkçe 2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISG 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu Türkçe 2 2 3
MU 449 Mezuniyet Çalışması Zorunlu Türkçe 0+4 2 4
TBP 403 Baklagil Yem Bitkileri Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
TBP 407 Keyf Bitkileri Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
TBP 411 Tarla Bitkileri Islahı Zorunlu Türkçe 2 2 2
TBP 455 Nişasta Şeker Bitkileri Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
TBP 457 Serin İklim Tahılları Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 4
AKTS kredisi toplamı : 31 *

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TBP 451 Tarla Ürünleri Muh. Tek. ve Stand. Türkçe 2 2 4
TBP 453 Endüstriyel Yağ Bitkileri Türkçe 2 2 4
ZMS 435 Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikler Türkçe 2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ISG 402 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu Türkçe 2 2 3
MU 448 Mezuniyet Çalışması Zorunlu Türkçe 0+4 2 4
TBP 404 Lif Bitkileri Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
TBP 406 Yemeklik Tane Baklagiller Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
TBP 408 Buğdaygil Yem Bitkileri Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
TBP 458 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
TBP 460 Yağ Bitkileri Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TBP 452 Sıcak İklim Tahılları Türkçe 2+2 3 3
TBP 454 Dayanıklılık Islahı Türkçe 2+2 3 4
ZMS 430 Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikler Türkçe 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler