Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Bitki Islahına Giriş
(TBP210)
4 4 4 - 4 4 5 4 4 - 3 - - - 1 - 4
Fitopatoloji
(TBP214)
4 4 4 4 4 2 2 1 1 2 3 4 3 1 3 1 2
Genetik
(TBP130)
4 5 2 2 4 1 3 - - - 3 - - - 1 - 1
Meyve Bağ Yetiştiriciliği
(TBP205)
1 1 1 2 2 4 1 1 3 3 - 2 - 2 2 3 3
Nişasta Şeker Bitkileri
(TBP455)
3 3 3 2 - 5 - 3 3 2 3 - 1 2 3 2 3
Sıcak İklim Tahılları
(TBP452)
3 3 3 2 2 4 1 2 - - 3 2 - 2 - - -
Tarla Bitkileri Hast. ve Mücadele
(TBP356)
1 - - 1 2 2 - 2 - 1 - - - - - 1 1
Tarla Bitkileri Zararlıları ve Mücadele
(TBP358)
1 3 - 3 3 - - 1 - - - - - - 2 1 -
Toprak Verimliliği
(TBP216)
1 1 1 1 2 2 - - 1 1 2 1 2 2 1 1 1
İlişkili ders sayısı / 9 9 8 7 8 8 8 5 7 5 5 6 4 3 5 7 6 7
İlişki ağırlığı 22241817232412141291796913915
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir