Mezunların İstihdam Olanakları:

Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olan öğrenciler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ) bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kamu kurumları yanında şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde ve seralarda çalışma imkânına sahiptirler.