Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 103 Fizik Zorunlu 2 2 2
BBT 105 Kimya I Zorunlu 2+2 3 5
BBT 107 Matematik Zorunlu 2 2 2
BBT 109 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 3
BBT 119 İngilizce I Zorunlu 2+2 3 3
BBT 121 Genel Minaroloji Zorunlu 2 2 3
BBT 123 Botanik Zorunlu 2+2 3 4
ENF 121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2+2 3 4
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 104 Kimya 2 Zorunlu 2+2 3 5
BBT 106 İstatistik Zorunlu 2 2 2
BBT 112 İklim Bilgisi Zorunlu 2 2 2
BBT 114 Genetik Zorunlu 2 2 3
BBT 120 İngilizce 2 Zorunlu 2+2 3 3
BBT 124 Genel Zootekni Zorunlu 2 2 2
BBT 126 Jeoloji-jeoformoloji Zorunlu 2+2 3 6
BBT 128 Ölçme Bilğisine Giriş Zorunlu 1+2 2 3
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 201 Genel Ekonomi Zorunlu 2 2 3
BBT 203 Toprak Bilimi Zorunlu 2+2 3 6
BBT 205 Tarımsal Ekoloji Zorunlu 2 2 3
BBT 207 Tarımsal Mekanizasyon Zorunlu 2 2 3
BBT 209 Çayır Mera ve Yem Bitkileri Zorunlu 2 2 4
BBT 211 Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 1+2 2 3
BBT 213 Sulama Zorunlu 2 2 3
BBT 215 Bitki Koruma Zorunlu 2 2 3
MU 201 Mesleki Uygulama Zorunlu 0+4 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 202 Tarım Ekonomisi Zorunlu 2 2 3
BBT 204 Analitik Kimya Zorunlu 2+2 3 6
BBT 206 Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
BBT 208 Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Yönt. Zorunlu 1+2 2 4
BBT 210 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 2 2 3
BBT 212 Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 3
BBT 214 Drenaj Zorunlu 2 2 3
BBT 216 Bitki Yetiştirme Ortamları Zorunlu 1 1 2
MU 202 Mesleki Uygulama Zorunlu 0+4 2 2
AKTS kredisi toplamı : 305. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 301 Toprak Fiziği Zorunlu 2+2 3 5
BBT 307 Toprak - Su Koruma Zorunlu 2 2 3
BBT 309 Bitki Besleme Zorunlu 2+2 3 5
BBT 333 Staj Zorunlu 0+4 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 303 Toprak Verimliliği 2 2 3
BBT 351 Tarımsal Biyoteknoloji 2 2 3
BBT 353 Toprak - Tarım ve Çevre İlişkileri 2 2 3
BKP 357 Bitki Hastalıkları 2 2 3
TBP 339 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon 2 2 3
TEP 311 Doğal Kaynak ve Çevre Ek. 2 2 3
TYP 339 Su Kalitesi ve Tuzluluk 2 2 3
TYS 355 Hidroloji 2+2 3 46. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 302 Toprak Kimyası Zorunlu 2+2 3 5
BBT 312 Toprak Mineralojisi ve Mikromorfolojisi Zorunlu 2 2 4
BBT 314 Toprak Bitki Gübre Analizleri Zorunlu 2+2 3 4
BBT 334 Staj Zorunlu 0+4 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBP 386 Budama Tekniği 1+2 2 3
BBT 306 Toprak Bitki Su İlişkileri 2 2 3
BBT 352 Bitki Biyokimyası 2 2 3
BBT 354 Araştırma ve Deneme Metotları 2 2 3
BBT 360 Bitkilerde Üreme Biyolojisi 2+2 3 4
G 330 Gıda Güvenliği ve Mikrobiyoloji Kalite Kontrol 2 2 3
TEP 382 Tarım Hukuku 2 2 3
TYS 384 Arazi Toplulaştırma 1+2 2 37. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 401 Gübreler ve Gübreleme Zorunlu 2+2 3 4
BBT 403 Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası Zorunlu 2+2 3 4
BBT 405 Toprak Genesisi ve Sınıfl. Zorunlu 2 2 2
ISG 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 2 3
MU 409 Yaz Stajı Zorunlu 0+8 4 4
MU 411 Mesleki Projelendirme Zorunlu 0+2 1 2
MU 413 Mezuniyet Çalışması Zorunlu 0+2 1 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 2
AKTS kredisi toplamı : 31 *

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 451 Uzaktan Algılama ve Cbs 2 2 2
BBT 453 Bitkilerde Beslenme Fizylojisi 1 1 1
BBT 455 Rizosfer 1+2 2 2
BBT 457 Fertigasyon 2 2 2
BKP 449 Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları 2+2 3 3
ZMS 451 Tarım Tarihi ve Deontolojisi 2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 402 Toprak Etüt-harita ve Arazi Kullan Planl. Zorunlu 2+2 3 4
ISG 402 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 2 3
MU 406 Yaz Stajı Zorunlu 0+8 4 4
MU 410 Mesleki Projelendirme Zorunlu 0+2 1 2
MU 412 Mezuniyet Çalışması Zorunlu 0+2 1 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 452 Organik Tarım 2 2 3
BBT 454 Analiz Değerl. ve Gübre Program. 1+2 2 3
BBT 458 Sürdürülebilir Toprak Yönetimi 2 2 3
BBT 460 Sorunlu Toprakların Islahı 2 2 3
BBT 462 Türkiye Toprakları 2 2 3
BBT 464 Minarel Beslenme-bitki Sağlığı İlişkileri 2 2 3
ZMS 440 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler