Program Hakkında Bilgi

Lisans düzeyindeki Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, genelde Tarım Bilimleri, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında dört yıllık eğitiminin sonunda "Ziraat Mühendisi" unvanıyla mezun veren bir programdır. Ziraat Fakültesi´ne bağlı olan program; Toprakların, yeteneklerine göre sınıflandırılarak ekolojik prensiplere uygun bir biçimde kullanılmaları, her türlü çevre kirliliğine ve amaç dışı kullanımlara karşı korunmaları ve yürütülecek toprak verimliliği ve bitki besleme çalışmalarıyla, sağlıklı ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması ile ülkemiz tarımsal ekosistemine uygun, toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi konularında öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim verir. Öğrenciler, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanına ait derslerin yanı sıra, temel mühendislik ve Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama ve Zootekni Programlarından da, Tarım Bilimleri alanında genel dersler alırlar. Bu derslerin AKTS´si her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere, toplam 8 yarıyılda 240 AKTS´dir. Öğrenciler ayrıca, 6. yarıyılın sonunda yaz stajı ve 7. ve 8. yarıyıllarda bir mesleki çalışmayı projelendirmek ve tamamlamak zorundadırlar.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Program, toprak bilimi ve bitki besleme alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede iş gücü yetişmesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri yüksek lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir. Program, öğrencilerin toprakların, yeteneklerine göre sınıflandırılarak ekolojik prensiplere uygun bir biçimde kullanılmaları, her türlü çevre kirliliğine ve amaç dışı kullanımlara karşı korunmaları ve yürütülecek toprak verimliliği ve bitki besleme çalışmalarıyla, sağlıklı ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması ile ülkemiz tarımsal ekosistemine uygun, toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimlerine ait yeterli bilgiyle donanmalarını amaçlar. Ayrıca, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümündeki laboratuvarlar, seralar ve Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğindeki araziler ve bazı derslerde zaman zaman gerçekleştirilen günübirlik arazi gezileri yardımıyla öğrencilerin pratik deneyimlerinin de artırılması sağlanır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.