Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 103 Fizik Zorunlu Türkçe 2 2 2
BBT 105 Kimya I Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
BBT 107 Matematik Zorunlu Türkçe 2 2 2
BBT 109 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 119 İngilizce I Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
BBT 121 Genel Minaroloji Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 123 Botanik Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
ENF 121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu Türkçe 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 104 Kimya 2 Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
BBT 106 İstatistik Zorunlu Türkçe 2 2 2
BBT 112 İklim Bilgisi Zorunlu Türkçe 2 2 2
BBT 114 Genetik Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 120 İngilizce 2 Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
BBT 124 Genel Zootekni Zorunlu Türkçe 2 2 2
BBT 126 Jeoloji-jeoformoloji Zorunlu Türkçe 2+2 3 6
BBT 128 Ölçme Bilğisine Giriş Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu Türkçe 2 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 201 Genel Ekonomi Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 203 Toprak Bilimi Zorunlu Türkçe 2+2 3 6
BBT 205 Tarımsal Ekoloji Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 207 Tarımsal Mekanizasyon Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 209 Çayır Mera ve Yem Bitkileri Zorunlu Türkçe 2 2 4
BBT 211 Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
BBT 213 Sulama Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 215 Bitki Koruma Zorunlu Türkçe 2 2 3
MU 201 Mesleki Uygulama Zorunlu Türkçe 0+4 2 2
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 202 Tarım Ekonomisi Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 204 Analitik Kimya Zorunlu Türkçe 2+2 3 6
BBT 206 Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği Zorunlu Türkçe 2 2 4
BBT 208 Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Yönt. Zorunlu Türkçe 1+2 2 4
BBT 210 Bitki Fizyolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 212 Tarla Bitkileri Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 214 Drenaj Zorunlu Türkçe 2 2 3
BBT 216 Bitki Yetiştirme Ortamları Zorunlu Türkçe 1 1 2
MU 202 Mesleki Uygulama Zorunlu Türkçe 0+4 2 2
AKTS kredisi toplamı : 305. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 333 Staj Zorunlu Türkçe 0+4 2 2
BBT 385 Toprak Fiziği Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
BBT 387 Bitki Besleme Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
BBT 389 Toprak - Su Koruma Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 4
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 4
AKTS kredisi toplamı : 32 *

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 391 Toprak Verimliliği Türkçe 2 2 4
BBT 393 Tarımsal Biyoteknoloji Türkçe 2 2 4
BBT 395 Toprak - Tarım ve Çevre İlişkileri Türkçe 2 2 4
BBT 397 Doğal Kaynak ve Çevre Ek. Türkçe 2 2 4
BKP 357 Bitki Hastalıkları Türkçe 2 2 3
TBP 339 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Türkçe 2 2 3
TYP 339 Su Kalitesi ve Tuzluluk Türkçe 2 2 3
TYS 355 Hidroloji Türkçe 2+2 3 46. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 314 Toprak Bitki Gübre Analizleri Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
BBT 334 Staj Zorunlu Türkçe 0+4 2 2
BBT 396 Toprak Kimyası Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
BBT 398 Toprak Mineralojisi ve Mikromorfolojisi Zorunlu Türkçe 2 2 2
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 6 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBP 386 Budama Tekniği Türkçe 1+2 2 3
BBT 360 Bitkilerde Üreme Biyolojisi Türkçe 2+2 3 4
G 330 Gıda Güvenliği ve Mikrobiyoloji Kalite Kontrol Türkçe 2 2 3
TEP 382 Tarım Hukuku Türkçe 2 2 3
TYS 384 Arazi Toplulaştırma Türkçe 1+2 2 3
ZMS 316 Gönüllülük Çalışmaları Türkçe 1+2 2 4
ZMT 308 Bitki Biyokimyası Türkçe 2 2 4
ZMT 310 Araştırma ve Deneme Metodları Türkçe 2 2 4
ZMT 312 Toprak Bitki Su İlişkileri Türkçe 2 2 47. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 401 Gübreler ve Gübreleme Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
BBT 403 Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
BBT 459 Toprak Genesisi ve Sınıfl. Zorunlu Türkçe 2 2 3
ISG 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu Türkçe 2 2 3
MU 421 Mezuniyet Çalışması Zorunlu Türkçe 0+2 1 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 2
- SEÇİMLİK 6 Seçmeli - - - 2
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 407 Bitkilerde Beslenme Fizyolojisi Türkçe 1 1 2
BBT 409 Rizosfer Türkçe 1+2 2 3
BBT 451 Uzaktan Algılama ve Cbs Türkçe 2 2 2
BBT 457 Fertigasyon Türkçe 2 2 2
BKP 409 Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları Türkçe 2+2 3 4
ZMS 451 Tarım Tarihi ve Deontolojisi Türkçe 2 2 38. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 466 Toprak Etüt-harita ve Arazi Kullan Planl. Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
ISG 402 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu Türkçe 2 2 3
MU 416 Mezuniyet Çalışması Zorunlu Türkçe 0+2 1 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 5 Seçmeli - - - 3
- SEÇİMLİK 6 Seçmeli - - - 3
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BBT 452 Organik Tarım Türkçe 2 2 3
BBT 454 Analiz Değerl. ve Gübre Program. Türkçe 1+2 2 3
BBT 458 Sürdürülebilir Toprak Yönetimi Türkçe 2 2 3
BBT 460 Sorunlu Toprakların Islahı Türkçe 2 2 3
BBT 462 Türkiye Toprakları Türkçe 2 2 3
BBT 464 Minarel Beslenme-bitki Sağlığı İlişkileri Türkçe 2 2 3
ZMS 440 İnsan İlişkileri ve İletişim Türkçe 2 2 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler