Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
Ana Arı Yetiştirme Teknikleri
(ZTP494)
Anatomi ve Fizyolojisi
(ZTP208)
Araştırma ve Deneme Metodları
(ZTP209)
Arı Ürünleri ve Önemi
(ZTP374)
Arı Yetiştirme
(ZTP404)
Arı-bitki İlişkisi
(ZTP467)
Bahçe Bitkileri
(ZTP203)
Bal Arısı Davranışları
(ZTP363)
Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları
(ZTP466)
Balda Kalite Kontrolü ve Analizleri
(ZTP489)
Balık Üretimi
(ZTP496)
Barınak Planlama
(ZTP206)
Bilg. Des. Tar. İstat. Analiz 2
(ZTP362)
Bilgisayar Destekli Tar. İstat. Analiz 1
(ZTP355)
Bilgisayar Programlama
(ZTP134)
Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikler
(ZMS430)
Bitki Koruma
(ZTP207)
Botanik
(ZTP101)
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme
(ZTP305)
Büyükbaş Yapay Tohumlama
(ZTP481)
Çayır-mera ve Yem Bitkileri
(ZTP216)
Deri Üretimi
(ZTP456)
Et Bilimi
(ZTP457)
Fizik
(ZTP123)
Genel Ekonomi
(ZTP104)
Genel Hayvan Besleme
(ZTP211)
Genel Mikrobiyoloji
(ZTP303)
Genetik
(ZTP108)
Genetik ve Çevre
(ZTP357)
Gıda Ürünleri Pazarlama
(ZFS302)
Hayvan Besleme Biyokimyası ve Fizyolojisi
(ZTP310)
Hayvan Davranışları
(ZTP372)
Hayvan Ekolojisi
(ZTP376)
Hayvan Islahı
(ZTP402)
Hayvan Islahında İstat. An. Yönt.
(ZTP475)
Hayvan Islahının Genetik Esasları
(ZTP482)
Hayvan Sağlığı
(ZTP313)
Hayvan Sağlığı ve Hayvan Hastalıkları
(ZTP354)
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
(ZTP112)
Hayvancılık Sektöründe Girişimcilik
(ZTP499)
Hayvancılıkta Mekanizasyon
(ZTP218)
Hayvancılıkta Proje Teknikleri
(ZTP405)
Hayvansal Biyoteknolojisi
(ZTP364)
Hayvansal Lif Üretimi
(ZTP495)
İlkyardım I
(ZMS449)
İngilizce 2
(ZTP132)
İngilizce I
(ZTP129)
İstatistik
(ZTP106)
Kanatlı Eti Üretimi
(ZTP479)
Kanatlı Hayvan Yetiştirme
(ZTP301)
Keçi Sütü Üretimi
(ZTP493)
Kimya
(ZTP105)
Kuzu Besi Teknikleri
(ZTP460)
Küçükbaş Hayv. Üreme ve Denetim
(ZTP485)
Küçükbaş Hayvan Çevresel Denetim
(ZTP497)
Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilği
(ZTP306)
Kümes Hayvanları Besleme
(ZTP401)
Kürk Hayvanları Yetiştiriciliği
(ZTP352)
Matematik
(ZTP107)
Moleküler Genetik
(ZTP201)
Özel Zootekni
(ZTP356)
Rasyon Hazırlama Teknikleri
(ZTP406)
Ruminant Besleme
(ZTP403)
Sığır Besiciliği
(ZTP458)
Staj
(ZTP333)
Staj
(ZTP334)
Sürdürülebilir Hayvancılık
(ZTP351)
Tarım Ekonomisi
(ZTP204)
Tarım Muhasebesi
(TEP361)
Tarımsal Bilgi Sistemleri I
(ZTP471)
Tarımsal Değer Biçme ve Bilir Kişilik
(TEP362)
Tarımsal İşletme Analiz ve Planlama
(TEP393)
Tarımsal Mekanizasyon
(ZTP130)
Tarımsal Yapılar Tasarımı
(TYP397)
Tarımsal Yapılara Giriş
(ZTP205)
Tarla Bitkileri
(ZTP210)
Teknik Resim
(ZTP212)
Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 1
(ZTP127)
Tıbbi Aromatik ve Bitkiler
(TBP348)
Toprak Bilimi
(ZTP102)
Üreme Biyolojisi
(ZTP321)
Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri
(ZTP453)
Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi
(ZTP315)
Yumurta Üretimi
(ZTP462)
Zooloji
(ZTP125)
İlişkili ders sayısı / 85
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir