Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Baskı Teknikleri 1
(TT125)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama I
(TTS433)
3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 - 5 4 4 4 3
Drapaj 1
(TTS435)
4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3
Drapaj 2
(TTS430)
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
Giysi Dikim Teknikleri 1
(TTS331)
4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4
Giysi Dikim Teknikleri 2
(TTS306)
4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4
Giysi Teknik Çizim
(TTS236)
2 - - - - - 5 - 4 3 - 3 4 4 3 3 - 4 - 5
Giysi Teknikleri 3
(TT415)
1 3 2 4 5 4 5 3 3 4 2 5 5 3 4 3 2 - 2 5
Görsel Dil 1
(TT133)
4 4 5 4 5 1 2 4 1 - 2 2 3 4 4 4 - 4 5 5
Jakarlı Dokuma
(TTS437)
2 3 2 3 1 3 - - - 5 5 2 2 3 3 - 3 3 4 -
İlişkili ders sayısı / 10 9 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 9 9 9 8 8 7 8 8 8
İlişki ağırlığı 2830293135333730333033373837293122313234
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir