Amaçlar

Eğitim ve araştırma alanlarında kalitesi, mezunlarının niteliği ve bilime sunduğu katkılarla ulusal ve uluslararası alanda saygın, kabul gören en iyi Kimya Mühendisliği Bölümleri arasında yer almaktır.

Hedefler

Kimya Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği modern mühendislik bilgileri ile donatılmış, endüstrilerin problemlerinin çözülmesi için gerekli bilgi, beceri, mesleki ve etik sorumluluğuna sahip, kendini sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, çevreye duyarlı mühendisler yetiştirmek ve tutku ve disiplinle gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile bilim ve teknolojinin ülkemizde ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır.