Program Hakkında Bilgi

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup 2016 yılında öğretime başlamıştır. Bölümümüzde 3 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi olmak üzere 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Kimya Mühendisliği Bölümünde: Proses ve Reaktör Tasarımı, Temel İşlemler ve Termodinamik, Kimyasal Teknolojiler olmak üzere toplam üç anabilim dalı mevcuttur. Kurulmakta olan laboratuvarlarda bilimsel araştırmaların yanında hem eğitim-öğretime yönelik hem de sanayiye dönük hizmet verilecektir.
Program ISCED Kodu

711
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Temel bilimler olan fizik, kimya, biyoloji ile matematik ve ekonomiyi harmanlayan Kimya Mühendisliği, makine, inşaat, elektrik gibi temel mühendislik alanlarının içinde yapı ve kapsam olarak en dinamik olanıdır. Kimya Mühendisliğinin ilgi alanları, fabrika çapında tonlarca malzemenin üretiminden, teknolojide meydana gelen hızlı ilerlemeler ile moleküler boyutta üretime kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kimya Mühendisliği eğitim planındaki dersler, belirli bir sistematiğe göre dört yıla dağıtılmıştır. Ayrıca, eğitim sürecinde, yan dal, çift ana dal, çeşitli değişim programları, fabrika gezileri ve stajları kapsayan pratik tecrübeler kazanabileceğiniz olanaklar da sunulmaktadır. Böylece, öğrenciler analitik düşünme yeteneğine sahip, özgüvenli, kendini sürekli yenileyen, geniş vizyonlu ve yaratıcı kişiler olarak mezun olmaktadır. Mezunlarımız, petrol, petrokimya, demir-çelik, çimento, seramik, deri, tekstil, gübre, kağıt, cam, boya, sabun-deterjan-kozmetik, ilaç, gıda, enerji, çevre ve biyoteknoloji alanlarında çalışabilmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.