Mezuniyet Koşulları:

Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmakı ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO'ya sahip olmak gereklidir.