Amaçlar

Veteriner Fakültesinden mezun olan bir veteriner hekimin; 1.Temel veteriner hekimliği hizmetleri ile ilgili bilgi sahibi olması, 2.Veteriner hekimlik mesleğinin gerektirdiği beceri ve yeterlilikler ile etik değerlere sahip olması, Ülke hayvancılık politikalarına duyarlı ve hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülke gereksinimlerinin bilincinde olması, 3.Hekimliğin gereği olarak hasta sahipleri, meslektaşları ve veteriner hekimliği ile ilgili mesleki kurum ve kuruluşlar ile sağlıklı bir iletişim kurması, 4.Evcil ve yabani hayvanlara yönelik klinik bilgiye sahip, hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklarla ilgili donanımlı ve zoonoz hastalıklar ile ilgili koruma ve kontrol çalışmalarının her aşamasında etkin görev yapabilir olması, 5.Mesleki olarak gözlemlediği problemlerin kayıt altına alması, bu kayıtların değerlendirilmesi ve meslektaşları ile paylaşılması, bunları bilimsel toplantı ve oturumlarda sunabilmesi, 6.Veteriner hekimlik eğitimi sürecinde bilimsel disiplinler arası ilişkileri öğrenerek interdisipliner çalışma ekiplerinde yer alması, 7.Veteriner hekimlik mesleğini icra edeceği hayvan ve hayvan sahiplerine karşı sorumluluklarının bilincinde olması ve mesleğin etik ve geleneksel değerlerine uygun davranması, 8.Mesleği ile ilgili faaliyetlerini sürdürürken meslek ile ilgili oluşabilecek olumlu ya da olumsuz koşulları değerlendirerek, bu süreçlerin yönetilmesinde etkili yöntemlerin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde etkin rol alması, 9.Mesleğinin gerekliliği olan temel bilgi ve becerileri, tanı koymayı ve tedavi yöntemlerini uygulamayı, hayvan refahını ve halk sağlığını kapsayan alanlarda mesleğin gelecekteki yeri ve gelişimine katkı sağlayacak uygulamaları öğrenmesi ve bunları uygulayabilecek yetkinliğe varması, 10.Mesleğini icra ederken gerekli bilimsel veriler çerçevesinde kullanacağı bilgi ve beceriler yanında günün koşullarına uygun bilgi teknolojilerini de etkin bir biçimde kullanması, 11.Veteriner hekimlik mesleğinin bilimsel standartlarda icrasını ve meslek ile ilgili gerek küresel gerekse ulusal ölçekteki standart ve politikaların takipçisi olması, 12.Veteriner hekimlik mesleğinde hayatı boyu öğrenme ile toplumsal etkileşim ve iletişimin, kişisel gelişimine katkısının gerekliliği konusunda farkındalığının olması, 13.Mesleğini icra ederken karşılaşabileceği belirsizliklerle baş edebilir ve değişikliklere uyum gösterebilir olması, 14.Bireysel eksikliklerinin farkında olabilmesi ve bu eksikliklerini gidermede profesyonel yardım ve destek bulmak için çaba göstermesi amaçlanmaktadır.

Hedefler

Dünya koşullarına göre en yüksek veteriner hekimliği standartlarını uygulayan ve bu yönde kendini geliştirebilen, bilimsel olarak hastalıklara teşhis koyma ve tedavi yöntemlerini uygulamada yetkin, gıda güvenliğinde söz sahibi ve hayvan refahını ön planda tutan, yaşam boyu öğrenme kriterlerini başarıyla uygulayan veteriner hekimler yetiştirerek ülke hayvan ve insan sağlığına en iyi şekilde hizmet etmektir.