Mezunların İstihdam Olanakları:

Veteriner Fakültesi mezunları, özel kliniklerde ve hayvan hastanelerinde serbest veteriner hekimlik yapabilmekte, bunun dışında kırmızı et ve kanatlı eti üretim tesislerinde, mezbahalarda, soğuk hava depolarında, veteriner biyolojik ürünleri ithal eden firmalarda, hayvancılık ve veteriner hekimlik alet ve malzemeleri imal eden ve pazarlayan kuruluş ve firmalarda, özel gıda ve teşhis laboratuvarlarında, hazır kıyma satış yerlerinde, su ürünleri üretimi yapılan kuruluşlar ile toptan ve perakende satış merkezlerinde, ev ve süs hayvanları satış, barınma ve eğitim merkezlerinde, arı yetiştiriciliği merkezlerinde, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında, ham deri toplama merkezlerinde, damızlık hayvan üreten ve satan şirketlerde, yem fabrikalarında, kanatlı kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde, embriyo ve sperma üretim merkezlerinde, veteriner ve beşeri ilaç ve aşı satışı yapan firmalarda, haşere mücadelesi yapan firmalarda, belediyelerde ve değişik kurumlarda halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren değişik kademelerde, hayvan ve çevre sağlığı ile gıda güvenliğini ilgilendiren devlet kuruluşlarında, üniversitelerde görev ve sorumluluklar alarak istihdam edilmektedirler.