Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

-

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans Diplomasına eşdeğer "Veteriner Hekim Diploması"na sahip mezunlarımız asgari koşulları sağlamaları halinde, Veteriner Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği kapsamında ilgili anabilim dallarında Uzmanlık eğitimlerine veya doğrudan Doktora eğitimlerine başlayabilirler.