Program Hakkında Bilgi

Veteriner Hekimliği kapsamında; ev, çiftlik, kümes hayvanları ile arı, su canlıları ve yabani hayvanlarda dahil tüm hayvan türlerinin sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıklarının önlenmesı, insanların zoonotik hastalıklardan korunması, canlı hayvan varlığı ve hayvansal üretimin; hayvan ıslahı, yetiştirilmesi, dengeli ve yeterli beslenmesi, verimliliklerinin bilimsel yöntemler kullanılarak artırılması, hayvansal gıdaların niteliği, üretimi, güvenilirliği ve üretim teknolojileri konularında çalışacak, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapabilecek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını ve meslek etiğini gözetecek, kamu yararını gözeten ve toplum yararını ön planda tutacak, eğitimi sırasında edindiği bilgiler ışığında hayvancılık ve hayvan sağlığı sektöründe başarıyla görev yapacak Veteriner Hekimleri ve alt alanlarında uzman veya araştırıcı (Doktoralı) insan gücünü yetiştirmektir.
Program ISCED Kodu

64
Programın Kredisi

300 AKTS
Programın Süresi

5 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Çukurova Üniversitesi Veteriner Fakültesi ÖSYM tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınav sonucuna göre (LYS) MF-3 Puan bazında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun ilgili yönetmeliklerle belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde (yatay, dikey geçiş vb.) öğrenci alır. Beş yıllık Veteriner Hekimliği eğitim-öğretimi içerisinde, müfredattaki bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve toplamda 40 günlük staj yükümlülüğünü yerine getiren öğrenciler, yüksek lisansa eşdeğer "Veteriner Hekim Diploması"na sahip olur. Mezunlar, kamu (bakanlıklar, üniversiteler vb.) ve/veya özel sektörde, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında, mesleki faaliyetlerini icra eder.
Egitim Şekli

Bu program "Tam Zamanlı"dır.