Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Programda yer alan bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinde program kazanımlarına ulaşmak için çok çeşitlilikte öğrenme ve ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Fakültemizde dersin niteliği ve öğrenci sayısı dikkate alınarak, sınavlarda hekimlik eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş yöntemler (sözlü-yazılı sınav, ödev, proje, rapor sunma, bilgisayar destekli sunum, vaka bazlı sınav vb.) kullanılmaktadır.