Mezunların İstihdam Olanakları:

Kamu (bakanlıklar, üniversiteler vb.), özel sektör ve/veya serbest olarak, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında, mesleki faaliyetlerini icra eder.