Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
UAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 101 İngilizce I Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 101 Türk Dili I Zorunlu Türkçe 2 2 2
VET 103 Medikal Biyoloji Zorunlu Türkçe 1 1 2
VET 117 Histoloji I Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
VET 119 Anatomi I Zorunlu Türkçe 3+4 5 7
VET 121 Medikal Kimya Zorunlu Türkçe 1+1 1 2
VET 125 Biyofizik Zorunlu Türkçe 1 1 2
VET 127 İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği Zorunlu Türkçe 1+1 1 2
VET 129 Medikal Botanik Zorunlu Türkçe 1+1 1 2
VET 137 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Zorunlu Türkçe 1 1 1
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 1
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 1
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VTS 119 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Türkçe 1 1 1
VTS 121 Veteriner Hekimliği Terminolojisi Türkçe 1 1 1
VTS 123 Veteriner Hekimlikte Halkla İlişkiler Türkçe 1 1 1
VTS 125 İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 1 1 12. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
UAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UIN 102 İngilizce II Zorunlu Türkçe 2 2 2
UTD 102 Türk Dili II Zorunlu Türkçe 2 2 2
VET 106 Embriyoloji Zorunlu Türkçe 2 2 3
VET 110 Histoloji II Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
VET 114 Anatomi II Zorunlu Türkçe 3+4 5 8
VET 116 Fizyoloji I Zorunlu Türkçe 2+2 3 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 1
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 1
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VTS 116 Mesleki Yabancı Dil Türkçe 1 1 1
VTS 120 Ekoloji Türkçe 1 1 1
VTS 122 Histolojik Preparat Hazırlama Teknikleri ve Tanı Yöntemleri Türkçe 1 1 1
VTS 124 Laboratuvar Çalışma Prensipleri Türkçe 1 1 1
VTS 126 Zor Koşullarda Hayatta Kalma Türkçe 1 1 13. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VET 215 Hayvan Davranışları Zorunlu Türkçe 1 1 2
VET 217 Hayvan Refahı Zorunlu Türkçe 1 1 2
VET 225 Fizyoloji II Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
VET 227 Biyokimya I Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
VET 229 Topoğrafik Anatomi Zorunlu Türkçe 2+1 2 2
VET 231 İmmunoloji Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
VET 233 Genetik ve Moleküler Biyoloji Zorunlu Türkçe 1+1 1 3
VET 235 Hayvan Sağlığı Ekonomisi Zorunlu Türkçe 2 2 3
VET 237 Biyoistatistik Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 1
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 1
AKTS kredisi toplamı : 30

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VTS 201 Laboratuvar Güvenliği ve İyi Laboratuvar Uygulamaları Türkçe 0+1 0.5 1
VTS 203 Mesleki Yabancı Dil Türkçe 1 1 1
VTS 207 Hayvan Barınakları Hijyeni ve Hastalıkları Türkçe 1 1 1
VTS 225 Egzersiz Fizyolojisi Türkçe 1 1 1
VTS 229 Biyoteknoloji Türkçe 1 1 14. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VET 202 Mikrobiyoloji I Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
VET 204 Viroloji I Zorunlu Türkçe 1+2 2 4
VET 208 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
VET 210 Biyokimya II Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
VET 218 Zootekni I Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
VET 222 Genel Patoloji Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
VET 224 Genel Parazitoloji Zorunlu Türkçe 1+1 1 3
VET 228 Helmintoloji Zorunlu Türkçe 2+2 3 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 1
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 1
AKTS kredisi toplamı : 30

4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VTS 204 Tropikal Viral ve Zoonotik Enfeksiyonlar Türkçe 1 1 1
VTS 206 Farmakoloji ve Toksikolojide Analitik Yöntemler Türkçe 1 1 1
VTS 218 Veteriner Sitoloji ve Sitopatoloji Türkçe 1 1 1
VTS 226 Patolojide Kullanılan Moleküler Teknikler Türkçe 1 1 1
VTS 230 Veteriner Nörofizyoloji Türkçe 1 1 15. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VET 317 Arı Hastalıkları Zorunlu Türkçe 1 1 1
VET 319 Mikrobiyoloji II Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
VET 321 Artropodoloji Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
VET 323 Özel Patoloji I Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
VET 325 Farmakoloji I Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
VET 327 Viroloji II Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
VET 329 Zootekni II Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
VET 331 Hayvan Islahı Zorunlu Türkçe 1 1 1
VET 333 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 1
AKTS kredisi toplamı : 30

5. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VTS 311 Veteriner Onkoloji Türkçe 1 1 1
VTS 313 Veteriner Aşı ve Teknolojileri Türkçe 1 1 1
VTS 315 Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları Türkçe 1 1 1
VTS 317 Kök Hücre ve Gen Tedavisi Türkçe 1 1 16. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VET 320 Özel Patoloji II Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
VET 322 Farmakoloji II Zorunlu Türkçe 2+2 3 4
VET 324 Protozooloji Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
VET 326 Nekropsi ve Demonstrasyon Zorunlu Türkçe 1+1 1 2
VET 328 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Zorunlu Türkçe 2+1 2 3
VET 330 İç Hastalıkları Giriş Zorunlu Türkçe 2 2 2
VET 332 Dış Hastalıkları Giriş Zorunlu Türkçe 2 2 2
VET 334 Rasyon Hazırlama Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
VET 336 Fizyopatoloji Zorunlu Türkçe 1+1 1 2
VET 338 Klinik I Zorunlu Türkçe 0+4 2 2
VET 340 Besin Hijyeni ve Teknolojisi Zorunlu Türkçe 1+2 2 3
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 1
AKTS kredisi toplamı : 30

6. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VTS 314 Hayvancılık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Türkçe 1 1 1
VTS 316 Yeni Doğan Hayvanların Enfeksiyon Hastalıkları Türkçe 1 1 1
VTS 318 Yara Yönetimi Türkçe 1 1 17. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VET 401 İç Hastalıkları I Zorunlu Türkçe 3 3 2
VET 403 Cerrahi I Zorunlu Türkçe 2 2 2
VET 405 Doğum ve Jinekoloji I Zorunlu Türkçe 2 2 2
VET 407 Toksikoloji ve Çevre Bilimi Zorunlu Türkçe 2 2 2
VET 409 Et Hijyeni Muayenesi ve Teknolojisi Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
VET 411 Veteriner Hekimliğinde Halk Sağlığı Zorunlu Türkçe 1 1 1
VET 413 Süt Hijyeni ve Teknolojisi Zorunlu Türkçe 2+1 2 4
VET 415 Veteriner Hekimlik Mevzuatı ve Etik Zorunlu Türkçe 1 1 1
VET 417 Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Zorunlu Türkçe 2+2 3 5
VET 419 Klinik II Zorunlu Türkçe 0+8 4 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 1
AKTS kredisi toplamı : 30

7. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VTS 401 Klinik Laboratuvar Teşhis Türkçe 1 1 1
VTS 403 Ayak Hastalıkları ve Tırnak Bakımı Türkçe 1 1 1
VTS 405 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Patolojisi Türkçe 1 1 1
VTS 407 Klinik İşletmeciliği ve Yönetimi Türkçe 1 1 1
VTS 409 Veteriner Dermatoloji Türkçe 0+1 0 18. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VET 402 İç Hastalıkları II Zorunlu Türkçe 3 3 3
VET 404 Cerrahi II Zorunlu Türkçe 3 3 3
VET 406 Doğum ve Jinekoloji II Zorunlu Türkçe 3 3 3
VET 408 Ortopedi ve Travmatoloji Zorunlu Türkçe 2 2 2
VET 410 Dölerme ve Suni Tohumlama Zorunlu Türkçe 2 2 3
VET 412 Veteriner Adli Tıp Zorunlu Türkçe 1 1 1
VET 414 Meme Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu Türkçe 1+1 1 3
VET 416 Anestezi ve Reanimasyon Zorunlu Türkçe 1 1 1
VET 418 Tanısal Görüntüleme Teknikleri Zorunlu Türkçe 1 1 2
VET 422 Epidemiyoloji ve Koruyucu Veteriner Hekimlik Zorunlu Türkçe 1 1 1
VET 424 Beslenme Bozuklukları ve Metabolik Hastalıklar Zorunlu Türkçe 1+1 1 2
VET 426 Klinik III Zorunlu Türkçe 0+8 4 5
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 1
AKTS kredisi toplamı : 30

8. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VTS 402 Kısraklarda Reproduktif Biyoteknoloji Türkçe 1 1 1
VTS 404 Hayvancılıkta Proje ve Fizibilite Türkçe 1 1 1
VTS 406 Klinik Viroloji Türkçe 1 1 1
VTS 408 Göz Hastalıkları Türkçe 1 1 1
VTS 410 Makroskobik Tanı Yöntemleri Türkçe 1 1 1


9. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VET 501 İntörn Veteriner Hekim 1 Zorunlu Türkçe 10+20 20 30
AKTS kredisi toplamı : 30


10. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
VET 502 İntörn Veteriner Hekim 2 Zorunlu Türkçe 10+20 20 30
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler