Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Akılcı İlaç Kullanımı
(VTS127)
- - 5 2 - - 2 - 1 - - - - 1 - - - - - -
Doğum ve Jinekoloji I
(VET405)
1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 3 - - 2 4 3 3 1 4 3
Farmakoloji I
(VET325)
- - 3 5 - 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Farmakoloji II
(VET322)
- 3 3 5 - 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 - 3 3
Farmakovijilans
(VTS209)
- - 1 1 - - - - 2 - - - - 5 3 1 1 - - 3
Fitoterapi
(VTS320)
- - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
Genel Parazitoloji
(VET224)
- - 5 5 - 4 - 5 - 3 5 - 4 3 3 5 5 3 5 5
İş Sağlığı ve Güvenliği
(VTS125)
4 3 2 4 - 3 - 3 4 2 4 - 3 3 3 3 4 3 4 4
Klinik
(VET419)
1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4
Nekropsi ve Demonstrasyon
(VET326)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Özel Patoloji I
(VET323)
5 5 5 5 - - - - - - 5 - - - 5 5 5 - 5 5
Temel Biyoinformatik
(VTS128)
5 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
Veteriner Onkoloji
(VTS311)
- - 5 - - - - - - - - - - - - - - 3 - -
Yeni İlaç Keşfetme Metotları
(VTS130)
5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 14 6 7 12 11 2 6 5 6 7 6 7 3 5 8 8 9 8 6 7 9
İlişki ağırlığı 212446368171319201530101624282828162932
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir