Amaçlar

Programın Amacı: Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitim programı, bilimsel yenilikler ve araştırmaları takip eden, ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinde aktif olarak görev alan, iyi eczacılık uygulamaları, klinik eczacı–sosyal eczacı kimliğinde, toplum sağlığının her aşamasında etkin, eleştirel bakış açısına sahip, sorgulayıcı, çözüm odaklı ve etik değerleri yüksek eczacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler

Programın Hedefi: Eczacılık Fakültesi, çağdaş, ilaç/hasta odaklı eğitim-öğretimi ile örnek teşkil edecek, bilimsel çalışmalar için yeterli donanıma sahip, bilimsel faaliyetlerde aktif rol oynayan, global sağlık ve ilaç endüstrisindeki gelişmeleri takip eden ve etik değerlere önem veren bir fakülte olmayı hedeflemektedir.