Program Hakkında Bilgi

Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Eczacılık Teknolojisi Bölümü ve Temel Eczacılık Bilimleri Bölümlerinden oluşmaktadır.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 63 öğrenci ile eğitime başlamış olan Eczacılık Fakültesinin eğitim süresi 5 yıldır. Eğitim dili ise Türkçe´dir. Öğrenciler, beş yıllık program derslerinde başarılı olduktan sonra mezun olmak için en az 300 AKTS kredisi kazanmış olmalıdır. Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de yer almaktadır. Programda belirtilen temel, mesleki ve seçmeli dersler, Fakültemiz bünyesinde bulunan Analitik Kimya, Biyokimya, Eczacılık Temel Bilimleri, Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Radyofarmasi, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Toksikoloji, Klinik Eczacılık Anabilim Dalları ile Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Kozmetoloji Bilim Dalları ve Üniversitemiz bünyesindeki ilgili Bölümler tarafından verilmektedir. Ayrıca, programda yer alan Staj eğitimleri, ilaç endüstrisi, klinik eczacılık uygulamalarını da içeren şekilde uygulama eczanesi, serbest ve hastane eczaneleri ile çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuarlar ve staj yönergesinde belirtilen kurumlarda verilmektedir. Fakültemiz mezunları “eczacı” unvanı alarak mezun olur.
Program ISCED Kodu

727: ECZACILIK
Programın Kredisi

300 AKTS
Programın Süresi

5
Programın Özellikleri ve Tanımı

5 yıllık eğitim planı çağdaş eczacılık anlayışının üzere tasarlanmıştır. Program, teorik ve uygulamalı dersler, mezuniyet projesi ve stajlardan oluşmaktadır. Derslerin %75´i zorunlu, %25´i seçmelidir. Stajlar, klinik eczacılık uygulamalarını da içeren şekilde uygulama eczanesi, serbest ve hastane eczanelerinde; ilaç endüstrisi, çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuarlar ile staj yönergesinde belirtilen kurumlarda yapılmaktadır. Programda yer alan dersler dönemliktir. Programın ilk iki yarıyılında yer alan dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verirken, üçüncü yarıyıldan itibaren alınan dersler alana ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.