Program Hakkında Bilgi

Mesleğinin gereksinimi olan üstün nitelikli tasarımcı ve sanat elemanı yetiştirme amacı ile 1994 yılında Ana Bilim Dalı olarak kurulan İç Mimarlık Bölümünde Lisansüstü eğitime başlanılmıştır. Eğitiminin gereği olarak 1999 yılında Güzel Sanatlar Fakültesine aktarılan İç Mimarlık Bölümüne 2000 yılında lisans öğrencileri alınarak eğitim yelpazesi genişletilmiştir.Lisans düzeyinde diploma veren eğitimin süresi 4 yıldır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans ve çalışma alanına bağlı olarak konusunda deneyimli olan diğer üniveristelerdeki İç Mimarlık Bölümleri ile ortak olarak 4 yıllık sanatta yeterlik eğitimleri verilmektedir. İç Mimarlık Bölümü´nde eğitim ve öğretim; dersler, atölye çalışmaları, eskiz çalışmaları, seminerler, stajlar ve benzeri çalışmalar, inceleme gezileri ve diploma çalışmasından oluşan bir bütündür. Eğitim dili Türkçe´ dir.
Program ISCED Kodu

21
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

İç Mimarlık, birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıklari özel ve genel tüm çevrenin ve mobilyalarin tasarlanması dogrultusunda, ögrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum, kişisel yetenekleri ile tasarımlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. İç Mimarlık, mimari yapı bütünlüğünde açık - kapalı her çevrenin, hacim donatı değerleri ile birlikte işlevselliğinin incelenerek insan faktörü, fizyolojik, ergonomik, psikolojik değerler, sosyo-ekonomik kriterler paralelinde planlaması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur. Bu organizasyon, yapı, hacim, işlev, birey, toplum ile biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi, kuramlarının bilimsel, sanatsal, teknik içeriğinin, bilgide, beceride, tasarim yeteniğinde bütünleşmesiyle gerçekleşir. Eğitim sürecinde, görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez metotlari kuramsal anlatımlar, deneysel pratik uygulamalar alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek iç mimarlık mesleğine hazırlanırlar. Egitim programı, konu ağırlıkları dengelenerek, İç Mimarlık - Çevre Tasarımı ve İç Mimarlik - Mobilya Tasarımı adlari ile iki sanat dalı olarak sürdürülmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.