Program Hakkında Bilgi

İngilizce Öğretmenliği bölümü hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Programın temel yapısı yöntem, dilbilim ve edebiyat derslerinin yanında Fransızca ve Almanca gibi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler sayesinde, öğrenciler çeşitli kültürel ve akademik konularda bireysel ilgilerini devam ettirebilme olanağı bulmaktadırlar. Programın amacı öğrencilerin İngilizce yeterliklerini arttırmalarına yardımcı olup İngilizceyi yabancı dil olarak öğretebilmeleri için gerekli teorik ve pratik bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Bölüm Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda staj eğitimini organize etmektedir.
Program ISCED Kodu

ISCED genel alan kodu :1 ISCED temel alan kodu : 14 ISCED Eğitim ve öğretim alan kodu : 146
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

İngilizce Öğretmenliği programı ilkokul, orta okul, lise ve üniversite seviyelerinde çalışmak üzere İngilizce Öğretmeni yetiştiren dört yıllık bir programdır. program lise mezunlarını kabul eder. Lisans yerleştirme sınavı sonucu bu programı tercih eden öğrenciler önce dil yeterlilik sınavına girerler. Başarılı olanlar birinci sınıfa devam eder. birinci sınıftan başlayarak dil, dil öğretimi, edebiyat, öğretmenlik formasyon becerileri üzerine dersler alırlar. bu derslerde hem kuramsal bilgiler edinir hem de uygulamaya yönelik çalışmalar yaparlar. dördüncü sınıfta ise öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktardıkları staj çalışmasına katılırlar. mezun öğrenciler KPSS sınavına girerek çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı okullarında istihdam edilirler.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.