Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I
(INGZ301)
5 4 5 2 5 4 3 4 4 5 3 3 2 3 4 3 2 5 5 5
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II
(INGZ302)
5 3 5 2 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5
Dil Edinimi
(INGZ208)
5 4 5 3 4 4 1 5 3 4 4 4 3 4 5 - 4 3 4 4
Dil ve Edebiyat Öğretimi I
(INGZ305)
3 5 3 1 3 1 4 2 4 2 1 5 5 5 2 4 5 1 1 3
Dil ve Edebiyat Öğretimi II
(INGZ306)
3 5 3 1 3 3 4 2 4 2 1 5 5 5 2 4 5 1 1 3
Dil ve Toplum
(INGS201)
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4
Dilbilim 1
(INGZ205)
2 4 2 5 3 4 2 1 5 4 4 4 3 5 4 5 4 2 2 2
Dilbilimi 2
(INGZ206)
3 3 4 4 2 2 4 3 3 2 4 2 4 5 4 3 5 3 2 1
Dinleme ve Sesletim 1
(INGZ101)
3 3 1 - - - - - - - 3 5 5 5 5 5 5 3 1 3
Edimbilim ve Öğretimi
(INGS303)
5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(EFMZ304)
- - - 3 4 3 - 4 - 5 3 - - - - - - - - -
Eğitime Giriş
(EFMZ101)
- - - 3 - 4 - 2 2 - - 3 3 4 - 2 - 4 4 -
Eleştirel Okuma ve Yazma
(INGZ207)
4 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3
İngiliz Edebiyatı 1
(INGZ203)
1 5 - - - 1 3 - 4 - - 3 3 3 - - 2 - - 4
İngiliz Edebiyatı 2
(INGZ204)
- 5 - - 2 1 4 1 5 - - 3 4 2 - - 3 - 2 3
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I
(INGZ303)
4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II
(INGZ304)
4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 5
İngilizce Öğretim Programları
(INGZ202)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
İngilizce Öğretiminde Drama
(INGS202)
3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3
İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı
(INGS302)
4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 5 3 4 4 5 5 5
İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi
(INGS301)
4 3 5 1 5 4 5 4 4 4 2 3 2 5 5 5 2 5 5 5
İngilizcenin Yapısı
(INGZ110)
5 4 2 3 3 3 4 5 5 3 3 5 2 3 5 3 4 2 4 5
Küreselleşme Bağlamında Yabancı Dil Öğr.
(YIS415)
4 5 4 - 5 3 5 5 5 - 4 - - - - 3 5 5 5 5
Mesleki Gelişim
(YDI416)
5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
Okul Deneyimi
(YDI413)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Okuma Becerileri 1
(INGZ103)
1 2 2 1 2 2 5 1 5 5 1 1 4 5 5 4 4 1 1 3
Okuma Becerileri 2
(INGZ104)
1 2 2 1 2 2 5 1 5 5 1 - 4 5 5 4 4 1 1 3
Öğretim Teknolojileri
(EFMZ203)
4 3 3 5 5 5 5 5 3 4 - 3 4 5 3 3 3 3 3 3
Öğretmenlik Uygulaması
(YDI414)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sınıf Yönetimi
(EFMZ307)
- - 4 - 3 4 4 4 4 - 3 3 3 3 - - - 5 5 5
Tartışma Becerileri
(YDI404)
1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 5 5 5 5 4 5 5 5
Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi
(INGS304)
5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 3 5 5 5
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I
(YDI411)
4 4 5 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
(YDI402)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yazma Becerileri 1
(INGZ107)
5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 3 3 2 4 5
Yazma Becerileri 2
(INGZ108)
5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 - 5 5 5 5 3 4 3 5 5
İlişkili ders sayısı / 36 31 32 31 30 32 34 32 33 33 29 30 32 33 33 29 30 32 32 33 33
İlişki ağırlığı 11611911092123121130119134116100116124138119114121111119134
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir