Program Hakkında Bilgi

Türkçe Eğitimi Bölümü, genel olarak dil olgusu, özel olarak da Türk dili hakkında geniş birikimi olan; duygu, düşünce ve bilgilerini sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilen; üstün öğretmenlik formasyonuyla donanmış; özgüveni yüksek; sosyal ilişkilerde başarılı; öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ile gramer bilgilerini geliştirme yeterliliğine sahip Türkçe öğretmenleri yetiştirir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

Programın Süresi

Programın Özellikleri ve Tanımı

Egitim Şekli