Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
17. ve 18. yy. Felsefesi
(FGO204)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
19. ve 20. yy. (Çağdaş) Felsefe
(FGE333)
2 4 - - 2 3 4 3 - - - - - - - - -
Ahlak Felsefesi
(FGO211)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ahlak Felsefesi
(FGE531)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Eğitiminde Araştırma Projesi
(E530)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(AI101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
(AI102)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilgi Felsefesi
(FGO205)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilim Felsefesi
(FGE309)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilim Tarihi (Genel Kültür)
(E430)
5 5 - - 5 3 3 4 - - - - - 3 - - -
Çocuk ve Ergen Psikolojisi
(FGS209)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Çocuklar İçin Felsefe
(FGS102)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Dil Felsefesi
(FGS401)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Eğitim Bilimine Giriş
(E231)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Eğitim Felsefesi
(FGE530)
4 5 - - 5 5 3 5 - - - - - 4 - - -
Eğitim Psikolojisi
(E230)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Eğitim Sosyolojisi
(E220)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Fel. Metinleri Çözümlemeleri I
(FGS201)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Fel. Metinleri Çözümlemeleri Iı
(FGS212)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Felsefe Semineri I
(FGS501)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Felsefe Semineri II
(FGS502)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Felsefe ve Edebiyat
(FGS438)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Felsefeye Giriş 1
(FGO109)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Felsefeye Giriş Iı
(FGO110)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Fenemenoloji ve Bilinç Fel.
(FGS218)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Gelişim Psikolojisi
(E331)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Güncel Sosyoloji Konuları
(FGE403)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
İletişim Psikoljisi
(FGS206)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
İlk-ortaçağ ve Rön. Fel
(FGO203)
4 5 - - 3 3 3 2 - - - - - 1 - - -
İngilizce I
(IN101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
İngilizce II
(I102)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
İnsan ve Kültür Felsefesi
(FGE407)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
İstatistik
(FGO202)
3 3 - - 3 4 2 3 - - - - - 4 - - -
Kişilik Kuramları
(FGE308)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Klasik Mantık
(FGO111)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Köy-kent Soyolojisi
(FGO208)
4 5 - - 3 3 3 4 - - - - - 4 - - -
Kurumlar Sosyolojisi
(FGO207)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Kültürel Psikoloji
(FGS411)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Okul Deneyimi I
(E420)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
(E434)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
(E531)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Öğretmenlik Uygulaması
(E506)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ölçme ve Değerlendirme
(E432)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Özel Öğretim Yöntemleri I
(E418)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Özel Öğretim Yöntemleri II
(E505)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Program Geliştirme ve Öğretimi
(E431)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikoloji Semineri I
(FGS505)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikoloji Semineri II
(FGS506)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikolojik Yardım Hizmetleri
(FGS432)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikolojiye Giriş 1
(FGO107)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Psikolojiye Giriş Iı
(FGO108)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Rehberlik
(E433)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sembolik Mantık
(FGO116)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sınıf ve Etnik İlişkiler
(FGS407)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sınıf Yönetimi
(E533)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Siyaset Felsefesi
(FGE332)
5 4 - - 4 4 4 3 - - - - - 2 - - -
Sosyal Değişme
(FGE401)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyal Hareketler Sosyolojisi
(FGS310)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyal Psikoloji
(FGO209)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyal Psikolojide Özel Konular
(FGS307)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyal Tabakalaşma
(FGE310)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyoloji Kuramları 2
(FGE306)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyoloji Kuramları I
(FGE305)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyoloji Semineri I
(FGS503)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyoloji Semineri II
(FGS504)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyolojiye Giriş 1
(FGO101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosyolojiye Giriş Iı
(FGO102)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF121)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Temel Hukuk ve Vatandaşlık
(FGS104)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili
(TD104)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili 1
(TD101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
(E532)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye De Fels. Çalışm.
(FGS302)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye De Felsefe Çalışmaları
(FGS216)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Türkiyede Sosyoloji
(FGS430)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Varlık Felsefesi
(FGO206)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Yaşam Felsefesi
(FGS436)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Yöntembilim ve Araştırma Teknikleri I
(FGE331)
3 3 - - 3 4 2 3 - - - - - 4 - - -
Yöntembilim ve Araştırma Teknikleri II
(FGE330)
3 3 - - 4 5 5 5 - - - - - 4 - - -
İlişkili ders sayısı / 79 9 9 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0
İlişki ağırlığı 333700323429320000026000
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir