Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar

- Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar

- Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir

- Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur

- Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar

- Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir

- Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır

- İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır

Ögrenme Yetkinligi

- Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir

- Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur

- Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir

- Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar

Alana Özgü Yetkinlik

- Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır

- Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır