Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
Algoritma ve Programlama
(MATZ206)
4 2 - 2 2 - 4 3 5 4 4 5 - - -
Analitik Geometri
(MATZ205)
5 - - - - 1 1 - 2 - 2 1 - - -
Analiz I
(MATZ103)
5 - - - - - - - 4 - - - - - -
Analiz III
(MATZ207)
5 - - - 1 - - - 3 1 - - - - -
Eğitime Giriş
(EFMZ101)
- 5 - - - - - - 4 3 - - - 4 3
Lineer Cebir I
(MATZ203)
5 - - - - - - - 3 1 2 - - - -
Lineer Cebir II
(MATZ204)
5 - - - - - - - 3 - 3 2 - - -
Matematiğin Temelleri II
(MATZ102)
5 1 - 2 2 - 2 - - - - - - - -
Matematik Ders Kitabı İncelemesi
(MATS205)
- 2 2 2 1 3 3 - 2 - 4 1 - 5 -
Matematik Ders Kitabı İncelemesi
(MATS206)
- 2 2 2 1 3 3 - 2 - 4 1 - 5 -
Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
(MATZ201)
2 4 1 5 5 1 5 1 1 1 2 3 - 3 -
Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme
(MATS201)
- 4 3 - - 3 2 3 3 3 2 3 3 - -
Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme
(MATS202)
- 4 - 5 - 3 2 3 3 3 2 3 - - -
Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı
(MATS211)
- 4 2 3 - 1 5 2 3 - 4 5 - - -
Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı
(MATS212)
- 4 2 3 - 1 5 2 3 - 4 - - - -
Matematik Sınıflarında İletişim
(MATS203)
1 4 2 - - 5 - 2 5 - - - - - -
Matematik Sınıflarında İletişim
(MATS204)
1 4 2 - - 5 - 2 5 - - - - - -
Olasılık
(MATZ208)
5 - - - 2 - - - 2 - 2 3 - - -
Ortaokul Matematik Öğretim Programları
(MATZ202)
- 4 4 4 2 2 4 4 4 5 3 3 - 5 -
Oyunla Matematik Öğretimi
(MATS209)
- 2 2 3 2 1 5 2 5 2 4 4 - - -
Oyunla Matematik Öğretimi
(MATS210)
- 2 2 3 2 1 - 2 5 - 5 2 - - -
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
(MATS207)
- 5 3 5 3 2 3 5 3 2 3 2 - 3 -
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
(MATS208)
- 5 3 5 - 2 3 5 3 2 3 2 - 3 -
İlişkili ders sayısı / 23 11 17 13 13 11 15 14 13 22 11 17 15 1 7 1
İlişki ağırlığı 4358304423344736732753403283
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir