Program Hakkında Bilgi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, matematik eğitimi alanını kapsayan dört yıllık lisans eğitimi sonunda alanında yetkin ilköğretim matematik öğretmenleri yetiştirmektedir. Öğrenciler son sınıfta, bölümümüz tarafından belirlenmiş orta okullara giderek stajlarını yaparlar. Mezunlarımız, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler.
Program ISCED Kodu

0114: Teacher training with subject specialization
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4 yıl, 8 dönem
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programın özelliği aşağıdaki özelliklere sahip matematik öğretmenlerini yetiştirmektir. -Matematik alanındaki bilgileri günlük yaşamında kullanır. -Bilgiye ulaşır. -Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırmasına imkan veren çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular, -Bulunduğu sosyal ortamdaki insanlarla etkili iletişim kurar. -Yeniliklere açık olur. -Demokratik ve etik değerlere saygılıdır. -Bilimi en önemli yol gösterici olarak benimser.
Egitim Şekli

Bu program tam zamanlı bir programdır.