Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Okul Öncesi Eğitimi lisans diploması verilmektedir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Lisans mezunlarımız TYYÇ:6. düzey; EQF-LLL: 6. düzey; Qf-EHEA: 1. düzey olarak belgelenmektedir.