Program Hakkında Bilgi

Ülkemizde ve dünyada okul öncesi eğitimin bireylerin gelişimi ve toplum için oldukça önemli olduğu kabul edilmekte ve okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak nitelikli öğretmenlere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı´nın temel amacı, anaokulları ve ilköğretim okulu anasınıfları için temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklara sahip okul öncesi öğretmen yetiştirmektir. Mezunların büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve anasınıflarında çalışırken bir kısmı da özel sektörde (özel kreşlerde, özel eğitim merkezlerinde ve özel okulların anasınıflarında) görev almaktadır. Ana bilim dalımız 1997-1998 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini kabul etmiş, 2001-2002 eğitim öğretim yılında ise ikinci öğretime öğrenci almıştır. Yine 2001-2002 eğitim öğretim yılında yüksek lisans, 2007-2008 yılında ise doktora programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Ana bilim dalında 1 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi (6´sı 35. madde kapsamında) bulunmaktadır.
Program ISCED Kodu

143
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip, uygulamada deneyimi olan okul öncesi öğretmenleri yetiştirilmektedir. Programda; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, öğretmenlik uygulaması, genel kültür ve alan seçmeli dersleri bulunmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.