Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Alternatif Ölçme Yaklaşımları
(ES402)
2 2 3 5 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Anadolu Halk Kültürü
(GK204)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Antropoloji
(SB204)
4 2 4 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 3 3
Arkeoloji
(SB105)
2 3 2 2 5 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4
Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
(SB208)
3 - 4 3 - - - 3 5 3 - - 5 3 - - 4 - 4
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(SBG201)
2 2 2 2 1 2 1 2 2 - 2 2 3 1 2 2 3 4 3
Coğrafya Uygulamaları
(AS108)
3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5
Coğrafyaya Giriş
(AS107)
4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4
Çağdaş Dünya Tarihi
(SB308)
5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5
Çocuk Edebiyatı
(GK110)
5 - - - - - 5 - 5 - 3 4 - - 5 3 5 - 3
Eğitim Bilimine Giriş
(EMB101)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eğitim Felsefesi
(SBE104)
3 3 - - 3 - - - 4 - - - 5 5 - 5 - 5 4
Eğitimde İletişim
(GK108)
4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ekonomi
(SB108)
3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 4
Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı
(SB104)
4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5
Felsefe
(SB106)
4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4
Geçmişten Günümüze Sanat ve Sorunları
(AS301)
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
(SB202)
5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4
Genel Fiziki Coğrafya
(SB120)
4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 5
Günümüz Dünya Sorunları
(SB409)
3 2 4 2 1 1 3 3 3 3 4 - 2 2 4 5 2 3 4
İnsan Hakları Eğitimi
(AS328)
- 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
(SB307)
5 3 4 3 1 1 5 1 2 2 5 5 1 2 5 5 5 2 2
İnsan İlişkileri ve İletişim
(SB306)
5 - - - - - 2 - 3 1 1 5 - 2 1 2 4 1 1
İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
(SB225)
4 4 4 4 2 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5
Karşılaştırmalı Eğitim
(ES207)
- 2 2 3 2 4 2 3 5 4 5 5 3 - - 3 3 3 3
Kentleşme ve Çevre Sorunları
(GK215)
5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4
Liderlik Eğitimi
(GK202)
4 - - - - - 1 - 5 - 2 3 - 1 1 4 4 2 2
Medya Okuryazarlığı
(ES304)
2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3
Müzik ve Toplum İlişkileri
(AS305)
3 1 1 4 2 4 5 4 5 2 4 4 2 3 4 3 3 3 5
Okul Deneyimi I
(MB433)
4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4
Okul Kültürü
(ES107)
5 3 3 3 3 2 5 2 4 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5
Ortaçağ Tarihi
(SB206)
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5
Ortadoğu Da Siyasal ve Toplumsal Yapı
(AS303)
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I
(SB301)
4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı Iı
(SB302)
4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5
Öğrenme Psikolojisi
(ES208)
3 5 3 4 - 1 1 - - - 4 2 4 3 2 2 3 3 4
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(SB212)
5 5 5 2 - - - - - 4 - - 3 5 2 - 3 3 2
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
(MB327)
4 3 5 - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 3 2
Öğretmen Kimliği
(ES105)
5 3 3 2 2 2 2 1 4 2 5 5 4 4 5 5 3 4 5
Öğretmenlik Uygulaması
(SB414)
3 4 5 4 4 5 5 - 3 5 4 3 5 5 2 4 2 - 5
Ölçme ve Değerlendirme
(EMB302)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Özel Eğitim
(MB417)
- 5 5 5 - - - - - - 5 5 5 - - - 5 5 5
Özel Öğretim Yöntemleri I
(MB431)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Özel Öğretim Yöntemleri Iı
(MB410)
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Program Geliştirme
(SBG203)
4 5 4 - - 2 3 - - - 4 - - 5 2 4 3 4 3
Psikodrama
(AS213)
4 4 - - - - - - - - 4 4 - 4 4 4 4 - 4
Rehberlik
(MB403)
4 4 - - - - 2 - 2 - 3 4 3 4 4 - 4 4 4
Sanat ve Estetik
(SB209)
4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4
Sessiz İletişim: Beden Dili
(GK307)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sınıf Yönetimi
(MB319)
4 5 3 2 - - - - - - 5 5 4 4 4 3 5 4 3
Siyasal Düşünceler Tarihi
(AS216)
4 - - - - - 5 - - 3 - - - - - - - - -
Siyaset Bilimine Giriş
(SB205)
4 2 1 1 3 2 5 2 2 2 5 4 1 1 5 4 2 2 4
Siyasi Coğrafya
(SB310)
4 5 4 3 4 5 4 4 4 - 2 2 - 1 3 4 4 5 3
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme
(SB403)
1 1 2 2 2 2 3 3 2 5 3 1 - - 4 3 2 3 3
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Alternatif Kaynaklar
(AS211)
- - 2 2 3 2 4 2 2 - 2 3 - 2 2 2 3 3 4
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Müze Kullanımı
(ES301)
5 5 5 5 4 3 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimi
(ES302)
2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
Sosyal Bilgilerde Edebiyat İncelemesi
(SB304)
2 1 3 3 - 2 5 2 5 2 5 - - - 2 - - - -
Sosyal Bilgilerde Eğitsel Oyun
(ES209)
5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama
(SB312)
5 5 5 4 3 2 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5
Sosyal Bilgilerin Temelleri
(SB101)
1 1 1 2 2 3 - 1 2 4 1 - 1 3 1 1 1 1 1
Sosyal Proje Geliştirme
(SB404)
2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3
Sosyal Psikoloji
(SB103)
3 2 1 2 4 3 4 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 4 2
Sosyoloji
(SB107)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tarih Bilimine Giriş
(AS109)
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5
Tarih Metodolojisi
(AS106)
4 - - - 5 - 2 2 1 - - - - 3 1 - - 5 -
Tarihi Coğrafya
(AS312)
2 1 4 3 3 2 4 2 2 5 4 3 3 4 3 3 4 2 4
Tarihsel Empati
(AS326)
4 4 3 3 4 3 5 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5
Temel Hukuk
(SB207)
3 2 2 1 3 5 4 1 1 1 3 5 1 2 5 4 5 4 2
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SGK301)
5 - 5 - - - - - - - 5 5 - - 5 5 5 3 3
Toplumsal Cinsiyet
(AS415)
- 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 - - 5 5 5 - 4 5
Turizm Coğrafyası
(GK303)
5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 3 4 5 4 5 5 - 3 4
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
(MB314)
3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3
Türk Eğitim Tarihi
(SBG202)
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
(SB303)
5 4 5 4 5 4 4 4 5 3 - - - 2 3 3 4 4 -
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
(SB407)
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
(SB412)
5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türkiye' de Modernleşme ve Eğitim
(ES404)
- - - - 2 5 5 5 5 3 3 - - - 3 5 - - -
Türkiye Fiziki Coğrafyası
(SB201)
5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 - 5 5 4 4 5 4
Türkiye'de Nüfüs ve Şehirleşme Hareketleri
(AS401)
4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 3 5 5 5 3 4
Türkiye'nin Yönetim Yapısı
(AS403)
4 - - - 2 - 3 3 - - 3 3 - - 3 4 3 3 3
Uygulamalı Harita Bilgisi
(AS-202)
2 4 5 5 4 2 - 5 5 2 3 4 1 - 5 4 5 5 3
Ülkeler Coğrafyası
(SB309)
5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 -
Üniversite Yaşamına Giriş
(SB117)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vatandaşlık Bilgisi
(SB210)
- - - - - - 5 - - - - 5 - - 5 5 5 - -
Yeni ve Yakınçağ Tarihi
(SB305)
4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4
Yerel Tarih ve Kültür
(SBE102)
4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Zaman Yönetimi
(ES303)
2 2 2 - - - - - 3 - - - - 3 - 3 3 3 3
İlişkili ders sayısı / 88 78 74 74 70 68 68 74 68 75 67 76 71 66 73 78 77 78 77 78
İlişki ağırlığı 296266276260241240286240279246294284247268309299305294300
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir