Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Alternatif Ölçme Yaklaşımları
(ES402)
2 2 3 5 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Bilim, Teknoloji ve Toplum
(SOSZ204)
4 3 4 3 3 3 5 3 5 3 3 2 5 3 2 2 4 2 4
Bilişim Teknolojileri
(EFGZ107)
2 2 3 3 - - 5 4 - - 3 - 2 - - - 4 - -
Çevre Eğitimi
(SOSS202)
4 3 5 4 3 4 4 5 3 2 2 5 5 4 3 4 3 3 5
Eğitim Sosyolojisi
(EFMZ108)
4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4
Geçmişten Günümüze Sanat ve Sorunları
(AS301)
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4
Günümüz Dünya Sorunları
(SB409)
5 3 5 3 2 3 4 4 3 4 4 2 2 2 5 5 3 4 5
Harita Bilgisi ve Uygulamaları
(SOSS203)
4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 3 3 5 4 3 2 1 5
İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi
(SOSZ205)
1 1 1 1 3 2 4 1 2 4 1 2 1 1 - - - - 2
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
(SB307)
5 3 4 3 2 2 5 1 2 2 5 5 2 2 5 5 5 2 2
Küreselleşme ve Toplum
(SOSS204)
5 3 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 2 3 5 5 4 4 3
Ortaçağ Tarihi
(SOSZ207)
- - - - 4 2 4 - 3 - - 3 - - - - - - -
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I
(SB301)
4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
Öğretim Teknolojileri
(EFMZ204)
3 3 5 3 1 1 1 2 3 1 - 1 3 3 2 2 2 2 2
Özel Öğretim Yöntemleri I
(MB431)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Özel Öğretim Yöntemleri Iı
(MB410)
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Siyaset Bilimi
(SOSZ106)
5 2 3 4 3 3 5 5 2 4 4 4 3 2 5 5 4 4 4
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme
(SB403)
1 1 2 2 2 2 3 3 2 5 3 1 - - 1 1 1 1 2
Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
(SOSZ201)
4 5 5 4 1 1 2 1 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4
Sosyal Bilgiler Öğretim Programları
(SOSZ202)
- - - - 4 5 - - - 5 - - - - - - - - -
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih
(SOSS201)
3 4 3 3 4 3 5 1 5 5 4 2 1 1 5 4 4 4 2
Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimi
(ES302)
2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
Sosyal Bilgilerde Edebiyat İncelemesi
(SB304)
4 3 5 4 2 2 5 3 5 2 5 4 2 3 4 3 3 4 3
Sosyal Proje Geliştirme
(SB404)
2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3
Topluma Hizmet Uygulamaları
(SGK301)
5 2 5 2 2 2 2 2 3 2 5 5 2 3 5 5 5 3 3
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
(SB407)
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
(SOSZ208)
3 3 4 4 3 2 1 3 5 4 2 2 3 3 4 3 5 3 3
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası
(SOSZ203)
3 4 3 5 3 2 5 4 2 1 3 4 5 4 3 2 1 3 3
Türkiye'nin Yönetim Yapısı
(AS403)
4 2 2 2 2 2 5 4 2 2 3 4 2 2 4 5 3 3 3
Vatandaşlık Bilgisi
(SOSZ206)
3 2 2 2 2 3 5 3 2 2 4 5 2 2 5 5 5 2 2
Zaman Yönetimi
(ES303)
2 2 2 - - - - - 3 - - - - 3 - 3 3 3 3
İlişkili ders sayısı / 31 29 29 29 28 29 29 29 28 29 28 27 28 27 27 26 27 28 27 28
İlişki ağırlığı 10288103948987115909397999783861041001018694
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir