Program Hakkında Bilgi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği dört yıl/sekiz yarıyıl eğitim veren bir öğretmenlik lisans programıdır. Sosyal bilimlerin pek çok disiplinini içeren zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan bir programı vardır. Arkeolojiden felsefeye, tarihten coğrafyaya, hukuktan siyaset bilimine uzanan bir ders programına sahip olan anabilim dalında ayrıca öğretmenlik formasyonu kazandıran teorik ve uygulamalı eğitim dersleri de mevcuttur. Dört yıllık lisans programı dahilinde öğrencilere alan bilgisi ve öğretmenlik formasyonu kazandırma çabasının yanı sıra, demokratik ve insan haklarına saygılı bir yurttaş profili oluşturmak da hedeflenmektedir. 
Program ISCED Kodu

0114: Teacher training with subject specialization (05.2, 05.3, 05.4, 05.5 - 144, 145, 146)
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.