Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8
Akademik İngilizce
(GKS407)
- - - - - - - -
Akademik Yazım
(GKS434)
- - 4 5 4 - - 3
Betik Programlama Dili
(BTS322)
4 5 1 - - - - -
Bilgisayar Ağları ve İletişimi
(BTE220)
- - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Eğitim
(BTS224)
4 5 4 5 5 4 4 4
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı
(BTS226)
- - - - - - - -
Bilgisayar Donanımı
(BTE219)
2 3 2 2 2 3 3 3
Bilim Tarihi
(GK301)
4 - 3 4 2 4 3 5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(GK411)
3 4 3 3 2 3 1 3
Bilişim ve Bilgi Güvenliği
(BTS113)
5 4 5 4 4 5 5 4
Bilişim ve Ergonomi
(BTS112)
- - - - - - - -
Çağdaş Öğrenme Kuramları
(BTS207)
4 4 4 4 3 3 2 2
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
(BTE312)
4 4 4 3 4 3 1 3
Eğitim Bilimine Giriş
(EMB101)
2 3 3 3 - 4 3 4
Eğitim Tarihi
(GKS409)
3 4 3 4 4 3 4 3
Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1
(BTE147)
- - - - - - - -
Eğitimde Bilişim Teknolojileri II
(BTE148)
5 5 5 5 4 5 4 5
Eğitimde Bireysel Farklılıklar
(BTS110)
- - 3 - 3 - 3 -
Eğitimde Grafik ve Canlandırma
(BTE216)
- 4 3 - 5 3 - -
Eğitimde İletişim
(BTS414)
- - 2 - - 2 5 -
Eğitimde İnternet Uygulamaları
(BTS222)
- 2 - - 2 - 2 -
Eğitimde İstatistik
(BTS413)
- - - - - - - -
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
(BTE213)
- 5 2 2 5 - - -
Eğitimde Program Geliştirme
(GKS432)
4 3 4 5 4 5 4 4
E-öğrenme
(BTS412)
4 3 4 4 5 3 4 4
Fizik I
(BTE217)
- - - - - - - -
Fizik II
(BTE218)
- - - - - - - -
İnternet Tabanlı Programlama
(BTE321)
- - - - - - - -
İş Sağlığı ve Güvenliği
(BTS115)
4 3 4 5 4 3 4 3
İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
(BTE317)
2 1 3 3 2 2 3 2
Matematik 2
(BTE150)
- 1 - - - - - -
Matematik I
(BTE145)
2 3 2 4 3 3 4 3
Medya Okuryazarlığı
(BTS111)
- - - - 2 1 3 2
Mesleki İngilizce
(BTS320)
- - - - - - 5 -
Motivasyon
(BTS415)
- 2 - 3 - - - -
Okul Deneyimi
(MB401)
4 4 5 4 5 4 5 4
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(MB207)
4 4 4 4 3 3 2 3
Öğretim Tasarımı
(BTE214)
3 3 3 3 2 3 2 2
Öğretimde Profesyonel Ses Kullanımı
(BTS417)
- - 2 3 3 - - -
Öğretmenlik Uygulaması
(BTE406)
4 3 4 3 3 5 - 4
Ölçme ve Değerlendirme
(EMB304)
5 4 4 4 4 5 4 4
Özel Eğitim
(MB307)
- - - - 5 5 5 -
Özel Öğretim Yöntemleri 1
(MB321)
3 3 4 5 4 4 2 3
Özel Öğretim Yöntemleri II
(MB322)
3 4 3 - - 3 - -
Pc Ortamında Yazarlık Dilleri
(BTS324)
2 3 2 2 3 4 3 3
Programlama Dilleri 2
(BTE204)
- 3 - - 3 2 2 -
Programlama Dilleri I
(BTE203)
3 2 3 2 3 2 - -
Proje Geliştirme ve Yönetimi 1
(BTE413)
- - - 2 5 3 - -
Proje Geliştirme ve Yönetimi 2
(BTE412)
4 5 5 3 3 3 4 5
Proje Tabanlı Öğrenmeye Giriş
(BTS209)
- - - 2 3 2 - -
Rehberlik
(BTE414)
- - - 3 - - 3 -
Sınıf Yönetimi
(MB309)
- - - - 3 5 1 -
Teknoloji ve Etik
(BTS108)
4 4 5 4 4 5 4 4
Topluma Hizmet Uygulamaları
(GK314)
- - 3 5 - 4 3 4
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
(MB314)
1 2 2 2 2 2 2 3
Uzaktan Eğitimin Temelleri
(BTE319)
- - 2 3 - 2 - -
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
(BTE314)
4 4 3 4 3 3 3 5
Web Tasarımı
(BTE411)
4 5 4 4 4 5 3 5
İlişkili ders sayısı / 58 30 35 38 37 39 39 36 30
İlişki ağırlığı 104121126130134133115106
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir