Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Astronomi
(FTO402)
5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi
(FTO304)
4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
(FGK407)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Biyolojide Özel Konular
(FTO313)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bulaşıcı Hastalıklar ve Önlenmesi
(GKS212)
4 4 4 3 3 4 - 4 4 3 4 4 3 - 3 3 4 - - 4
Çevre Bilimi
(FTO306)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Evrim
(FTO403)
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 5
Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları Iı
(FTO312)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fen Öğretimi Labratuvar Uygulamaları I
(FTO311)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fen ve Teknoloji Programı ve Planlaması
(E216)
2 1 2 5 2 2 - 3 2 3 4 3 3 1 - 1 4 2 5 4
Fizik IV (Modern Fizik)
(FTO206)
5 4 4 4 5 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Fizikte Özel Konular
(FTO303)
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genel Biyoloji I
(FTO201)
4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Genel Biyoloji Iı
(FTO212)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Genel Biyoloji Labratuvarı I
(FTO203)
4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4
Genel Biyoloji Labratuvarı Iı
(FTO204)
4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4
Genel Fizik I
(FTO117)
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genel Fizik II
(FTO118)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genel Fizik Ill (Optik)
(FTO205)
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genel Fizik Ill Labratuvarı
(FTO207)
4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genel Fizik Labratuvarı I
(FTO119)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genel Fizik Labratuvarı II
(FTO104)
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 - 4 4 5 5 5 5
Genel Kimya I
(FTO121)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genel Kimya II
(FTO120)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genel Kimya Ill (Analitik Kimya)
(FTO209)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genel Kimya Iv (Organik Kimya)
(FTO210)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genel Kimya Labratuvarı I
(FTO107)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genel Kimya Labratuvarı II
(FTO122)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genel Matematik I
(FTO115)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Genel Matematik II
(FTO110)
- - - - - - 5 - - - - 5 - - - 2 - - 3 -
Genetik ve Biyoteknoloji
(FTO302)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5
Görme ve İşitme Engelliler İçin Fen Eğt.
(GKS424)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
(FTO301)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İstatistik
(FTO307)
- - - 3 2 - 4 - 5 - - - - - 5 - - - - -
Kimyada Özel Konular
(FTO305)
5 - - - 5 - - - 5 5 - 5 - 3 - - - - - -
Korozyon
(ASC416)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Moleküler Biyoloji
(ASC406)
1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 2 2 1 4 5 4 4 4 4 5
Okul Deneyimi
(MB437)
4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 - 4 4 5
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(MB201)
- - - 5 - - 4 - - - 5 - 4 - 5 - - - - -
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
(FTO309)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Öğretmenlik Uygulaması
(FTO404)
4 4 5 4 4 4 4 5 - - 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Özel Eğitim
(MB417)
- 5 5 - - 5 5 - - - - 5 5 - - - 5 5 - 5
Özel Öğretim Yöntemleri I
(MB310)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Özel Öğretim Yöntemleri II
(MB409)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rehberlik
(MB403)
- - 4 - - 4 4 - 2 - 3 4 4 4 - - 3 4 - 4
Sağlık ve İlkyardım
(FBS201)
- - - - 2 - - 5 - - - - - - 3 - - - - 5
Sınıf Yönetimi
(MB411)
- 5 4 - - 5 3 - - - 3 4 4 4 4 - 4 4 4 5
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
(ENF234)
3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5
Topluma Hizmet Uygulamaları
(FGK314)
- - 4 - 2 - 5 4 - - 4 5 4 5 4 - - 5 5 5
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
(MB402)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Eğitim Tarihi
(FGK309)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3
Üniversite Yaşamı I
(FBS101)
1 1 1 1 1 1 1 - - - - 4 5 - - - - 5 - 3
Üniversite Yaşamı II
(FBS102)
- - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 5 4
Yabancı Dil (İng. ) 2
(I202)
- - - - - - - - - - - - 2 2 - 5 - - - -
Yabancı Dil (ingilizce) I
(I201)
- - - - - - - - - - - - 2 2 - 5 - - - -
Yer Bilimi
(FTO308)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 56 25 26 28 26 28 27 29 25 24 23 27 30 31 27 27 26 26 28 26 31
İlişki ağırlığı 8788979191951079085869911611598102939711097132
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir