Program Hakkında Bilgi

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı, fen bilimleri ve eğitim bilimleri alanlarını kapsayan dört yıllık lisans eğitimi sonunda alanında yetkin fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmektedir. Fen bilimleri ile ilgili fizik, kimya ve biyoloji alanlarında kuramsal ve uygulamalı dersler (laboratuvarlar) verilmektedir. Eğitim bilimleri kapsamında ise öğrencilerin pedagojik eğitimlerini sağlamak üzere yine kuramsal ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Öğrenciler son sınıfta, bölümümüz tarafından belirlenmiş orta okullara giderek stajlarını yaparlar. Mezunlarımız, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler.
Program ISCED Kodu

0114: Teacher training with subject specialization
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bilgiye ulaşma yollarını bilen ve öğretebilen, Fen ve Teknoloji alanındaki bilgileri günlük yaşamında kullanabilen, öğrencinin kendi bilgisini yapılandırmasına imkan veren çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen, bulunduğu sosyal ortamdaki insanlarla etkili iletişim kurabilen, değişime ve gelişime açık, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, demokratik ve etik değerlere saygılı ve bilimi en önemli yol gösterici olarak benimsemiş Fen ve Teknoloji öğretmenleri yetiştirmek.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.