Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Aile Planlaması
(HMS368)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Aile Planlaması Danışmanlığı-I
(HMS248)
5 4 3 3 2 5 3 5 3 4 5 5 3 3
Aile Planlaması Danışmanlığı-II
(HMS470)
5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 4 3 5
Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji
(HML220)
4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5
Büyüme ve Gelişme
(HMS232)
5 5 4 3 3 2 4 5 2 3 5 5 3 5
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
(HML203)
4 4 5 4 3 - 3 4 - - 3 3 - 3
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı
(HMS370)
5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 - 4
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı
(HMS465)
5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 - 4
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
(HML309)
5 5 5 4 4 3 5 5 2 4 5 5 4 4
Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Intern)
(HML410)
5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5
Diyabet hemşireliği
(HMS355)
5 5 5 4 4 3 2 3 5 4 4 5 4 2
Doğal doğum
(HMS254)
1 4 4 4 2 - - 1 3 1 - 2 - 1
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği
(HML210)
5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 5 1 3
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği (Intern)
(HML425)
5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 5 1 3
Fiziksel muayene Yöntemleri
(HMS366)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Geriatri Hemşireliği
(HMS435)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Halk Sağlığı Hemşireliği
(HML307)
3 5 5 3 2 4 4 4 5 3 4 5 1 2
Halk Sağlığı Hemşireliği (Intern)
(HML411)
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Hasta Hakları ve Malpraktis
(HMS357)
1 2 1 4 3 5 5 5 5 4 1 4 4 5
Hasta Hakları ve Malpraktis
(HMS451)
1 2 1 4 3 5 5 5 5 4 1 5 - 5
Hasta Hakları ve Malpraktis
(HMS460)
1 2 1 4 3 5 5 5 5 4 1 5 - 5
Hemşirelik Süreci
(HMS250)
5 5 5 5 5 3 5 4 - 3 4 5 4 5
Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji
(HML216)
- - - 3 2 5 3 5 5 5 5 3 5 5
Hemşirelikte Yönetim
(HML320)
2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5
Histoloji
(HML127)
5 1 1 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1
İç Hastalıkları Hemşireliği
(HML211)
5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 3 5
İnfertilite ve Hemşirelik Bakımı
(HMS476)
5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 - 4
İş sağlığı ve güvenliği
(HMS121)
- - - - - - - - - - - - - -
Kisilerarasi Iliskiler
(HML104)
1 4 5 3 3 2 4 5 4 4 4 5 2 3
Literatür tarama ve değerlendirme
(HMS472)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Onkoloji Hemşireliği
(HMS234)
5 4 4 5 2 3 5 5 4 3 5 5 5 4
Özel durumlarda iletişim
(HMS252)
- 1 4 2 2 1 2 5 1 4 4 5 3 4
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
(HML308)
2 5 5 4 4 3 3 3 3 5 4 5 3 5
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Intern)
(HML423)
3 5 5 5 4 4 4 3 3 5 4 5 4 5
Sağlık Bilişimi
(HMS474)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sağlık Sosyolojisi
(HML215)
- 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 1 4 5
Stresle Başetme
(HMS359)
1 2 3 3 3 1 3 4 4 4 5 5 5 5
Tıbbi Etik
(HML306)
- - 2 2 2 5 3 - 3 3 4 3 5 5
Transkültürel Hemşirelik
(HMS467)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Yaşam sonu bakım
(HMS469)
1 4 4 4 4 2 4 5 2 4 5 5 3 4
Yoğun Bakım Hemşireliği
(HMS350)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 41 36 38 39 40 40 38 39 39 38 39 39 40 33 40
İlişki ağırlığı 131151152155135133148156137143151173117161
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir