Program Hakkında Bilgi

Hemşirelik programı, insan yaşamının ve sağlık bakımının kalitesini yükseltecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verebilecek çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilimsel ve eleştirel düşünceye sahip,sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kurallar doğrultusunda çalışacak hemşireler yetiştiren ve dört yıllık lisans eğitimi sonunda "Hemşire" unvanıyla mezun veren bir programdır.
Program ISCED Kodu

723
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 Yıl (8 yarı yıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında kurulan Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, 4 yıllık Ebelik ve Hemşirelik Programlarıyla, 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılına kadar, Adana Numune Hastanesi yanındaki binasında hizmet vermiştir. Adana Sağlık Yüksekokulu Mart 2008 tarihinde, Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsündeki yeni binasına taşınmıştır. 2015 yılına kadar mevcut binasında eğitim-öğretimini sürdüren Adana Sağlık Yüksekokulu, 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2015/8052 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve yerine Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Hemşirelik bölümünde 1 Profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, biri doktoralı 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Hemşirelik Bölümünde ikinci öğretim programı da mevcuttur. Her akademik yılda I. öğretime ortalama 200, II. Öğretime 100 öğrenci alınmaktadır. Normal eğitim periyodu 4 yıl ve 8 yarıyıldır. Hemşirelik bölümünde yaklaşık 1500 öğrenci eğitim görmektedir. Tüm dersler Türkçe olup İngilizce hazırlık eğitimi bulunmamaktadır. Hemşirelik birey-aile-toplumun sağlık ve hastalık yaşantıları ile ilgilenen bir programdır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.