Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezunlar kamu hastaneleri ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumları (okul sağlığı hemşireliği), sanayi ve fabrikalar (işçi sağlığı hemşireliği), yaşlı bakım ve evde bakım hizmetleri verilen kurumlarda ve insanın olduğu her alanda çalışma olanaklarına sahiptir.