Mezuniyet Koşulları:

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları, aşağıda sıralanan mezuniyet kriterlerini ilgili ders döneminde tamamlamaları, iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO'ya sahip olmaları gerekir. Mezuniyet Kriterleri o En az 100 prenatal izlem o 40 normal doğum yaptırma o 1 ya da 2 makat doğuma yardım etme veya gözlem o 40 riskli gebe izlemi o En az 100 normal lohusa izlemi o En az 100 normal yenidoğan izlemi o 50 riskli yenidoğan izlemi