Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu; Yüksek Sağlık Şurasının 23.05.1995 tarih ve 185/1 Sayılı Kararının 2. maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokole uygun olarak 1996 - 1997 ders yılında açılmıştır. 1997-1998 Eğitim - Öğretim yılında Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Lisans Programı olarak eğitime başlamıştır. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. 2015 yılında yüksekokulumuz Sağlık Bilimleri Fakülte'sine dönüştürülmüştür. Fakültemizde; 2006 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Ebelik Ana Bilim Dalı´nda Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.
Program ISCED Kodu

913
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan; gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne, yenidoğan, aile ve toplum sağlığını korumak, yükseltmek ve geliştirmek için gerekli ebelik hizmetlerini planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen; bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda aile planlaması hizmetlerini yürütebilen; multidisipliner sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen; ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilen; tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduran profesyonel ebeler yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Bu program tam zamanlı bir programdır.